• Трудово право

Ако имате COVID-19 нямат право да ви уволнят

д-р Тодор Капитанов

Има случаи, в които работодателят не може да отправи предизвестие до работника или служителя по време на ползването на отпуск.

Pixabay

Работодателят не може да връчи заповед за уволнение към момент, в който  работник или служител е започнал ползването на разрешения му болничен заради евентуална зараза с COVID-19. Закрилата на работника или служителя обаче не е приложима в случаите, когато, дори и да е бил в разрешен отпуск по болничен според издадения му болничен лист, работещият се е явил на работното си място, не е представил издадения болничен лист и не е уведомил работодателя, че се намира в надлежно разрешен отпуск поради болест.

Има случаи, в които работодателят не може да отправи предизвестие до работника или служителя по време на ползването на отпуск, независимо от вида на отпуска (платен годишен, неплатен, поради временна неработоспособност и т.н.) или в други случаи, в зависимост от статута на работника или служителя (майка на дете до 3-годишна възраст, трудоустроен и др.), без да е дадено предварително разрешение на инспекцията по труда. В тези случаи се прилага закрилата при уволнение по чл. 333 КТ.

Условията и реда за обжалване на актовете на медицинска експертиза (в това число и болничните листове) са предвидени в чл.112 от Закона за здравето (ЗЗ). Съгласно ал.1 на посочената разпоредба обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят: 1. срещу решенията на лекуващия лекар – в 14-дневен срок от получаването им пред лекарската консултативна комисия; 2. срещу решенията на ЛКК и центровете за спешна медицинска помощ – в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК; 3. срещу решенията на ТЕЛК – в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК; 4. срещу решенията на НЕЛК – пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Вижте още:

КАКВО ДА НАПРАВИМ, АКО СЕ ЗАРАЗИМ С COVID-19 НА РАБОТА

КОГА СМЕ „КОНТАКТНИ ЛИЦА“ НА КОЛЕГИТЕ НИ С COVID-19

РАБОТОДАТЕЛЯТ КУПУВА ПОСОБИЯТА ЗА БОРБА С COVID-19

ИМАМЕ ПРАВО НА ОТПУСКА ПОРАДИ COVID-19

НЕ МОГАТ ДА НИ УВОЛНЯТ, АКО ИМАМЕ COVID-19

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА РАБОТНИК ПРИ СМЪРТ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.