• Трудово право

Бланка за напускане на работа без предизвестие

д-р Тодор Капитанов

Вижте примерна бланка на заявление за напускане на работа без предизвестие.

Pixabay

Вх.№ …………../ ……………………

ДО

………………………………

директор/ управител/ ръководител

………………………………

име на фирма

………………………………

град/ село

З А Я В Л Е Н И Е

от

………………………………………………………………………………………………………………………………….

трите имена

ЕГН ……………………………,

настоящ адрес: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….,

тел: ……………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….

ОТНОСНО: Прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.327, ал.1, т….. от

Кодекса на труда.

УВАЖАЕМИ (А) ГОСПОДИН / ГОСПОЖО …………………………………………,

С настоящото Ви уведомявам, че считано от датата на получаване на настоящото уведомление прекратявам едностранно сключения между нас трудов договор на основание чл.327, ал.1, т….. от Кодекса на труда поради………………………………………………….(описание на причината, посочено в съответната разпоредба на Кодекса на труда).

Моля, да оформите трудовата ми книжка и останалата документация, свързана с

прекратяване на трудовото правоотношение, както и да ми начислите и изплатите

дължимите обезщетения на основание чл.221, ал.1 и чл.224 от Кодекса на труда.

Дата: ……………….. Подпис: ……………

гр………………………. /………………………………./

Вижте още:

НЕ МОГАТ ДА НИ УВОЛНЯТ, АКО ИМАМЕ COVID-19

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА РАБОТНИК ПРИ СМЪРТ

ПРИ КОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ИМАМЕ ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ

ПРИЗНАВАТ ЛИ СЕ БОЛНИЧНИТЕ ДНИ ЗА ТРУДОВ СТАЖ

БЕЗПЛАТЕН ОЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА РАБОТЕЩИТЕ ОНЛАЙН

ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.