• Трудово право

Бланка за напускане на работа с предизвестие

д-р Тодор Капитанов

Вижте примерната бланка на заявление за напускане на работа с предизвестие.

Pixabay

Вх.№ …………../ ……………………

ДО

………………………………

директор/ управител/ ръководител

………………………………

име на фирма

………………………………

град/ село

З А Я В Л Е Н И Е

от

………………………………………………………………………………………………………………………………….

трите имена

ЕГН ……………………………,

настоящ адрес: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….,

тел: ……………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….

ОТНОСНО: Прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда

УВАЖАЕМИ (А) ГОСПОДИН / ГОСПОЖО …………………………………………,

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда желая да бъда освободен/а от заеманата от мен длъжност в ръководеното от Вас предприятие, след изтичане на законовото предизвестите от 30 дни (или срока на предизвестие по трудовия договор), считано от ……………………………………………………….. (дата).

Моля, да оформите трудовата ми книжка и останалата документация, свързана с прекратяване на трудовото правоотношение, както и да ми начислите и изплатите дължимите обезщетения на основание чл.221, ал.1 и чл.224 от Кодекса на труда.

Надявам се молбата ми да бъде удовлетворена.

Дата: ………………..                                                                                                                           Подпис: ……………

гр……………………….                                                                                                                          (……………………………….)

Вижте още:

КАКВА Е ЗАКРИЛАТА ПРИ УВОЛНЕНИЕ НА БРЕМЕННИТЕ?

КОЛКО ЧАСА Е МИНИМАЛНАТА ПОЧИВКА МЕЖДУ РАБОТНИТЕ ДНИ?

МОГАТ ЛИ ДА МЕ УВОЛНЯТ ЧРЕЗ E-MAIL?

КОГА НИ СЕ ПОЛАГАТ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА?

НА КАКВО РАЗСТОЯНИЕ ОТ РАБОТА СЕ ВОДЯ В КОМАНДИРОВКА?

РАБОТИТЕ В ГОРЕЩИНИТЕ? ЕТО ДО КОЛКО ГРАДУСА Е ПОЗВОЛЕНО

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.