• Трудово право

Бланка за напускане по взаимно съгласие

д-р Тодор Капитанов

Бланаката за напускане по взаимно съгласие следва да бъде подадена към работодателя и да се вземе входящ номер за кореспондецията.

Pixabay

ДО…………………………………. (име на работодателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ…………………………………………………………………………., ЕГН……………………

на длъжност…………………………………………………….

Уважаема/и г-жо/г-н …………………………………………,

С настоящата молба и на основание чл.325, т.1 от  Кодекса на труда , Ви моля за Вашето съгласие за прекратяване на трудовото ми правоотношение, считано от…………………… от заеманата от мен длъжност в представляваната от Вас фирма.

В случай, че молбата ми не бъде приета, същата да се счита за едномесечно писмено предизвестие по чл.326, ал.1 от КТ.

Моля да оформите трудовата ми книжка и всички други необходими документи да ми ги предадете.

Надявам се молбата ми да бъде удовлетворена.

Молбата е изготвена в два екземпляра.

Дата………………………..                                                                              С уважение:…………………………….           

Град……………………….                                                                                                 /……………………………………………../

Вижте още:

КАКВО СЕ ПРАВИ ПРИ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ?

РИСКОВО ЛИ Е ТРУДОВ ДОГОВОР В ПОЛЗА НА РАБОТОДАТЕЛЯ?

СТРУВА ЛИ СИ РАБОТА НА СРОЧЕН ДОГОВОР?

КАК СЕ НАПУСКА РАБОТА БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ?

ПРАВОТО НИ НА ОТПУСКА ПОРАДИ COVID-19

ОТПУСК ПРИ КРЪВОДАРЯВАНЕ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.