• Трудово право

Брутно трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията

д-р Тодор Капитанов

Разберете какво се включва в брутно трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията.

Pixabay

Брутното трудово възнаграждение за определяне на посочените обезщетения е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

В брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията се включват:

1. основната работна заплата за отработеното време;

2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;

3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;

4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване;

5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;

6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост;

7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на обезщетенията при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата.

Вижте още:

НЕ МОГАТ ДА НИ УВОЛНЯТ, АКО ИМАМЕ COVID-19

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА РАБОТНИК ПРИ СМЪРТ

ПРИ КОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ИМАМЕ ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ

ПРИЗНАВАТ ЛИ СЕ БОЛНИЧНИТЕ ДНИ ЗА ТРУДОВ СТАЖ

БЕЗПЛАТЕН ОЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА РАБОТЕЩИТЕ ОНЛАЙН

ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.