• Трудово право

Веднага ли трябва да подпиша документите при уволнение?

д-р Тодор Капитанов

Всички документи, които подписвате трябва да бъдат в два еднакви екземпляра – един за работодателя и един за вас.

Pixabay

Някой от фирмата ще ви повика и ще ви съобщи новината. Това вероятно ще бъде вашият ръководител или служител в отдел Човешки ресурси, или друг човек от административния персонал.

Без значение кой е той, ще ви бъдат предостави документи (предизвестие за напускане и/или заповед за прекратяване на трудово правоотношение). Ще изискат от вас да подпишете документите.

Важно е да четете всички подробности в документацията – причина за уволнението, законовото основание, срокове на предизвестието, обезщетенията, които ви начисляват.

Имайте предвид, че не сте задължен да подпишете документите веднага. Помолете служителят да ви остави време за да се запознаете с документите. Ако не се чувствате сигурен че разбирате написаното в документите, задължително се консултирайте с човек, който е запознат с материята, за да ви обясни подробно следва за всеки отделен случай.

Излишно е да влизате в устни конфликти с ръководителят ви или с човекът, който ви е съобщил новината и носи документацията.

Всички документи, които подписвате трябва да бъдат в два еднакви екземпляра – един за работодателя и един за вас.

След подписването на документите задължително ги пазете, защото те ще бъдат основа за бъдещи ваши действия, включително и при евентуален съдебен спор с работодателя ви.

Вижте още:

СТРУВА ЛИ СИ РАБОТА НА СРОЧЕН ДОГОВОР?

КАК СЕ НАПУСКА РАБОТА БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ?

ПРАВОТО НИ НА ОТПУСКА ПОРАДИ COVID-19

ОТПУСК ПРИ КРЪВОДАРЯВАНЕ

РАЗЛИЧНО ЛИ Е ЗАПЛАЩАНЕТО ПРИ РАБОТА ОТ ВКЪЩИ?

ОТПУСК ПРИ СМЪРТ НА БЛИЗЪК РОДНИНА

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.