• Кариери

  • Трудово право

Влияе ли препоръката от шефа при определяне на заплатата?

д-р Тодор Капитанов

Разберете какво представлява препоръката за работа и има ли значение нейното съдържание за определяне на заплатата.

Pixabay

Препоръката за работа е информация за работника или служителя, предоставена от независим, външен източник. Този източник обикновено е бивш работодател, пряк ръководител, колега или клиент, който може да каже нещо положително за работещия и е добре запознат с професионалните му качества и постижения. Препоръката е кратък текст, обикновено от половин до една страница, описващ професионален опит, умения и качества по положителен начин. Целта на препоръката е да обясни на евентуалния бъдещ работодател защо трябва да избере конкретен кандидат за работа и какво го прави подходящ за позицията, за която кандидатстваш.

В закона няма изрично разпоредба, задължаваща работодателите да изискват от кандидатите за работа предоставяне на препоръка от предходна работа или  се съобразяват с описаното в нея при предложение на работна заплата за определена длъжност. Препоръката сама по себе си може да бъде повод за договаряне на по-високо възнаграждение от страна на работника и е въпрос на взаимно разбирателство дали тя е фактор за работодателя при формиране на конкретната сума за работна заплата.

Спрямо Кодекса на труда в България, по писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането. Четиринадесетдневният срок за изготвяне и предоставяне на документа тече от деня, следващ деня, в който работодателят е получил писменото искане на работника или служителя. Срокът е в календарни дни. В писменото искане на работника или служителя следва да е посочен видът на факта, чието удостоверяване се иска, като няма задължение искането да се мотивира, нито да се посочват целите, за които е необходим документът. Издаването на документа означава неговото подготвяне, подписване, подпечатване, извеждане и предаване на лицето по надлежния ред – да му бъде връчен лично срещу подпис или изпратен с препоръчано писмо с обратна разписка, т.е. така че работодателят да може да удостовери връчването, в случай че се наложи.

По писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен в 14-дневен срок от искането да му предостави обективна и справедлива характеристика за неговите професионални качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

Справка:

чл. 128а, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 128а, ал. 2 от Кодекса на труда

Вижте още:

ДОГОВАРЯ ЛИ СЕ РАЗМЕРЪТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ НА РАБОТА?

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО ИМАМЕ ЗАПОР ВЪРХУ ЗАПЛАТАТА?

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТА ПОРАДИ БОЛЕСТ

ОТРАЗЯВАТ ЛИ СЕ ПАРИЧНИТЕ ЗАПОРИ НА ТРУДОВОТО НИ ДОСИЕ?

РАЗМЕРЪТ НА „КЛАС“ ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ СЛЕД РАБОТА В ЧУЖБИНА

В КАКЪВ СРОК СЕ ИЗПЛАЩА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.