• Трудово право

В кои случаи може да напуснете работа без предизвестие

д-р Тодор Капитанов

Вижте най важните законови разпоредби, уреждащи в кои случаи може да напуснете работа без предизвестие.

Pixabay

Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:

1. не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи.

2. работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване.

3. работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт.

4. в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 и чл. 123а, ал. 1 значително се влошат условията на труд при новия работодател;

5. преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс.

6. продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура.

7. работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време.

8. работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа.

9. е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен.

10. постъпва на държавна служба.

11. работодателят преустанови дейността си.

12. работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие.

13. е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

В случаите на преустановяване на дейността на работодателя, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор, поради това че работодателят, лицето, което го представлява, или лицето, определено да получава кореспонденцията на работодателя, не могат да бъдат намерени на адреса на управление, посочен в трудовия договор, заявлението може да се подаде в инспекцията по труда по седалището или адреса на управление на работодателя. Заявлението може да се изпрати в инспекцията по труда.

Вижте още:

КОГА МИ ТРЯБВА ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА?

ТРУД ПО ВРЕМЕ НА COVID-19. ПРАКТИЧНИ ЮРИДИЧЕСКИ СЪВЕТИ

КОЙ ПЛАЩА ТЕСТОВЕТЕ ЗА COVID-19 НА РАБОТА?

ЗЕЛЕНИТЕ СЕРТИФИКАТИ И РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОТПУСКА ЗА СЛЕДВАЩА ГОДИНА

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА ОТПУСКА ЗА РОЖДЕН ДЕН?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.