• Осигурително право

В кои случаи може да ни спрат пенсията?

д-р Тодор Капитанов

Пенсията се прекратява от датата, на която е възникнало основанието за прекратяването.

Pixabay

Прекратяването на пенсиите се извършва от длъжностното лице по пенсионното осигуряване, без да е необходимо пенсионерите или техните наследници да подават заявление (това не изключва необходимостта от представяне на доказателства – документи, водещи до прекратяване на пенсия или добавката – дипломиране, сключване на граждански брак и т.н.)

Пенсията се прекратява, когато:

  • пенсионерът почине;
  • детето навърши възрастта, до която може да получава наследствена или персонална пенсия, или е осиновено;
  • преживелият съпруг, който получава наследствена пенсия, встъпи в брак;
  • отпадне основанието за получаването й;
  • пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан.

Когато пенсионерът е починал пенсията му се прекратява от края на месеца, през който е починал.

В останалите случаи пенсията се прекратява от датата, на която е възникнало основанието за прекратяването.

Пенсията се спира когато:

  • по искане на лицето;
  • пенсионерът не е получавал пенсията си повече от шест месеца; 
  • не се следва изплащането й на основание чл.101 от Кодекса за социално осигуряване (при несъвместимост на пенсиите) и е по-неблагоприятна по размер;
  • пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказаните условия на труд.                    

Прочети още:

ОТ КОЙ МОМЕНТ БРЕМЕННА СЛУЖИТЕЛКА СЕ ПОЛЗВА СЪС ЗАКРИЛА?

ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЛИ, АКО НЕ РАБОТИМ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН?

ПРИКЛЮЧВАМ РАБОТА. КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧА?

ИМАТ ЛИ ПРАВО ДА НИ ЗАДЪЛЖАТ ДА ПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИЯ СИ ТЕЛЕФОН КАТО СЛУЖЕБЕН?

КАКВО Е НАКАЗАНИЕТО, АКО СИ ТРЪГНА ПО-РАНО ОТ РАБОТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.