• Трудово право

В кой съд се обжалват трудовите спорове?

д-р Тодор Капитанов

Разберете в кой съд следва да се обжалват трудовите спорове.

Pixabay

Трудовите спорове се разглеждат от съдилищата. Те се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс, доколкото в закона не е предвидено друго.

Не се разглеждат от съдилищата спорове относно освобождаване на:

1. изборни служители в органите на изпълнителната власт, в обществени организации и в политически партии и движения;

2. служителите по чл. 28, ал. 2 от Закона за администрацията.

Подсъдност на трудовите спорове с чуждестранни лица

Трудовите спорове между работници или служители – чужди граждани, и работодатели – чуждестранни лица или смесени предприятия със седалище в Република България, когато работата се извършва в страната, са подсъдни на съда според седалището на работодателя, освен ако между страните е уговорено друго.

Трудовите спорове за осигуряване на условия на работа на командированите или изпратените в Република България работници или служители по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от Кодекса на труда са подсъдни на съда по мястото, където работникът или служителят временно полага или е полагал труда си.

Подсъдност на трудовите спорове на български работници или служители в чужбина

Трудовите спорове между работници или служители – български граждани, работещи в чужбина, и български работодатели в чужбина са подсъдни на надлежния съд в София, а когато работникът или служителят е ответник – на надлежния съд по неговото местожителство в страната.

Вижте още:

КОГА МОЖЕ ДА НИ НАЛОЖАТ ЗАПОР НА ЗАПЛАТАТА?

КАКВИ УДРЪЖКИ ОТ ЗАПЛАТАТА НИ МОЖЕ ДА ПРАВИ РАБОТОДАТЕЛЯТ?

КАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ УЧИТЕЛИТЕ?

КАКВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НИ СЕ ПОЛАГАТ ОСВЕН ЗАПЛАТАТА?

ГАРАНТИРА ЛИ ЗАКОНЪТ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ЗАПЛАТАТА НИ?

В ПАРИ ИЛИ В НАТУРА СЕ ИЗПЛАЩАТ СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.