• Трудово право

В тези случаи работникът дължи пари, ако е уволнен без предизвестие

д-р Тодор Капитанов

Случаите при дисциплинарно уволнение и при уволнение поради осъждане за престъпление, което съставлява и нарушение на трудовите задължения.

Pixabay

Работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение в случаите на прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие при дисциплинарно уволнение и при уволнение поради осъждане за престъпление, което съставлява и нарушение на трудовите задължения.

При прекратяване на безсрочно трудово правоотношение обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за срока на предизвестието, а при прекратяване на срочно трудово правоотношение – в размер на действителните вреди (брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето, през което работодателят е останал без работник или служител за същата работа, но за не повече от остатъка от срока на трудовото правоотношение – чл. 221, ал. 4, т. 2 от Кодекса на труда).

Обезщетението подлежи на данъчно облагане.

Вижте още:

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧА ПРИ НАПУСКАНЕ?

КАКВО ДА КАЖА НА ШЕФА СИ ПРИ НАПУСКАНЕ НА РАБОТА?

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАПУСКАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТА, ДОКУМЕНТИ И ВЕЩИ ПРИ НАПУСКАНЕ

ПРИМЕРНА ПРЕПОРЪКА ЗА РАБОТА

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПОРЪКА ОТ РАБОТОДАТЕЛ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.

Свързани статии