• Трудово право

Гарантиране на изплащането на заплата

д-р Тодор Капитанов

Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя

Pixabay

Изплащането на трудовото възнаграждение е основно задължение на всеки работодател.

Периодичността на изплащане на трудовото възнаграждение се договаря между служителя и работодателя в трудовия договор и може да бъде два пъти в месеца, един път месечно, един път на два или три месеца и т.н..

Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя. По изключение ТВ може да бъде изплатено и на други лица, за което служителят предоставя писмено искане на работодателя. Лицата, които могат да получават трудовото възнаграждение са само близки на служителя.

Гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение:

При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.

Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва.

Вижте още:

ПРЕКЪСВА ЛИ СЕ ТРУДОВИЯТ СТАЖ ПРИ СМЯНА НА РАБОТА?

ОТ КОЙ МОМЕНТ БРЕМЕННА СЛУЖИТЕЛКА СЕ ПОЛЗВА СЪС ЗАКРИЛА?

СМЯНА НА РАБОТНОТО МЯСТО БЕЗ СЪГЛАСИЕ НА РАБОТНИКА

МОЖЕ ЛИ ДА ПУШИМ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА?

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТЕГОРИЯТА ТРУД?

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.