• Трудово право

Струва ли си работа на срочен договор?

д-р Тодор Капитанов

Каква е разликата между срочния трудов договор и този за неопределено време
pixabay

Дали хората правят грешка, когато приемат да работят на срочен трудов договор?

Както е ясно от наименованието, срочни трудови договори са тези, в чието съдържание има точно определен или определяем срок. Съгласно закона срочен трудов договор може да се сключва за само определени случаи – за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия.

Съгласно закона срочен трудов договор, който е сключен в нарушение на тези изисквания, се смята за сключен договор за неопределено време.

По изключение срочен трудов договор за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя.

В тези случаи срочният трудов договор с един и също работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.

pixabay

Важно е да се знае, че работниците и служителите по срочен трудов договор имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време.

Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на трудовото им правоотношение в сравнение с работниците и служителите по трудов договор за неопределено време, които изпълняват същата или сходна работа в предприятието, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от притежаваната квалификация или придобитите умения.

Законът също постановява, че трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

Това важии при срочния трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването.

Справка:

чл. 68 от Кодекса на труда

чл. 69 от Кодекса на труда

Виж още:

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ В ТРУДОВИЯ НИ ДОГОВОР

ТРУДОВИТЕ НИ ПРАВА ПО ВРЕМЕ НА ЛОКДАУН

РАБОТОДАТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО ДА ЗАДЪЛЖАВА РАБОТНИЦИТЕ ДА СЕ ВАКСИНИРАТ

СЕКСУАЛЕН ТОРМОЗ НА РАБОТАТА? КАКВИ СА ПРАВАТА НИ?

КОГА ТРЯБВА ДА ИЗВАДИМ МЕДИЦИНСКО ЗА РАБОТА?

КАК ДА ПРЕКРАТИМ ОТПУСК ПО МАЙЧИНСТВО?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.