• Осигурително право

  • Трудово право

Дискриминационно ли е плащането за „клас“ прослужено време?

д-р Тодор Капитанов

В последните 10 години тази дискусията относно заплащането на „клас“ прослужено време периодично се подновява.

Pixabay

В последно време представителите на работодателите изтъкват едно ново съображение в подкрепа на искането им за премахване на възнаграждението за трудов стаж. Те виждат в това възнаграждение дискриминация спрямо по-младите работници, защото, според тях, за един и същ труд те получават по-ниско възнаграждение за трудов стаж и професионален опит от по-възрастните работници, понеже последните получават по-високо възнаграждение за трудов стаж.

По темата за дискриминацията относно заплащането на „клас“ прослужено време най-добре се е обосновал проф. д.ю.н. Васил Мръчков, като накратко ще резюмирам обосновката му по въпроса.

Позоваването на „дискриминацията“ тук е изначално объркване на понятията. Не е вярно, че полаганият труд на младите и неопитни работници е „равен“ на труда на по-възрастните и опитни работници. Те са неравностойни по качеството си и това е нормално. Това твърдение не отговаря на фактите. Трудът на по-младите работници и служители не притежава професионалния опит на по-възрастните, което го прави неравностоен с труда на по-възрастните в състава на основанието по закон, на което това допълнително възнаграждение се дължи, поради което не може да се поставя въпрос за дискриминация.

Това се отразява върху различието в извършваната работа от младите и от по-опитните работници и служители.

А съгласно Конституцията на Република България размерът на трудовото възнаграждение се определя според извършваната работа. Тъкмо извършваната работа се изразява в заплащането на по-висок размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит професионален опит от по-възрастните работници и служители. От друга страна, този довод внушава идеята за противопоставяне на поколенията в персонала на предприятието, което е добре известно като „война между поколенията“. И тук изпъква управленската роля на работодателя за предотвратяване на поколенческото противопоставяне и оптимално съчетаване в персонала от младо, средно и възрастно поколение, а не изостряне на отношенията между тях.

Последиците от него водят до влошаване на психологическия климат в предприятието, което засяга и интересите на работодателя. Това изисква полагане на особени грижи за младите работници – за тяхната професионална квалификация и опит, интеграцията им в общността на персонала, за осигуряване на настойничество върху тях, в най-добрия смисъл на това понятия и др.

Справка:

чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

чл. 48, ал. 5 от Конституцията на Република България

Вижте още:

ПРИКЛЮЧВАМ РАБОТА. КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧА?

ПЛАЩА ЛИ СЕ НЕИЗПОЛЗВАНАТА ОТПУСКА?

МОЖЕ ЛИ ДА РАБОТЯ, АКО НЯМАМ 18 ГОДИНИ?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ НИ СЪКРАЩАВАТ, АКО ВЕЧЕ ИМАМЕ ПЕНСИЯ?

УВОЛНЕНИЕ ЗАРАДИ „УРОНВАНЕ ПРЕСТИЖА НА РАБОТОДАТЕЛЯ“

ПИШАТ ПРОТИВ ФИРМАТА И МЕН ВЪВ FACEBOOK. КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.