• Трудово право

Документи за гледане на дете до 2 годишна възраст

д-р Тодор Капитанов

Майката и работодателят следва да подготвят документи, които са определени в закона.

Pixabay

Допълнителният платен отпуск за гледане на малко дете се ползва до навършването му на 2 годишна възраст. То я навършва в определен ден (рождения му ден) и правото на отпуск се погасява в този ден.

Майката предава на своя работодател:

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО /Приложение № 7 към чл. 4, т.6 Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО)/.

– Съгласно Чл. 46. (1) НРВПО, отпускът за отглеждане на дете до двегодишна възраст по чл. 164, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление на майката за ползване на отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст.

– Когато заявлението се подава от майката (осиновителката), към него се прилага декларация, че тя не е лишена от родителски права или нейните родителски права не са ограничени по установен ред, че детето не е дадено за осиновяване или не е настанено в детско заведение, включително детска ясла, че майката (осиновителката) не е дала съгласие по чл. 164, ал. 3 КТ отпускът да бъде ползван от бащата (осиновителя) или от някой от техните родители, както и че детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

Работодателят от своя страна:

– Издава Заповед за разрешаване на отпуска по чл. 164, ал. 1 от Кодекс на труда – Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.

Представя пред НОИ Приложение № 10 към чл. 9 от НПОПДОО, а ако майката е СОЛ- Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО).

Вижте още:

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА ОТПУСКА ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН?

ЗАДЪЛЖЕН ЛИ СЪМ ДА ЗАПЛАЩАМ РАБОТНО ОБЛЕКЛО?

ДЪЛЖИ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСКА?

КОЛКО ВРЕМЕ МОЖЕ ДА ОТЛАГАМЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ОТПУСКА?

НЕ МОГАТ ДА НИ ЗАДЪЛЖАТ ДА ПОЛЗВАМЕ ЛИЧЕН АВТОМОБИЛ В РАБОТАТА

МОЖЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА МЕ ТЕСТВА НА ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.