• Трудово право

Документи за изплащане на 50% майчинство съгласно чл. 50а КСО

д-р Тодор Капитанов

Майката и работодателят следва да подготвят документи, които са определени в закона.

Pixabay

Съгласно чл. 50а от КСО се дава право на майката (осиновителката) да получава парично обезщетение в размер на 50% от обезщетението за бременност и раждане, ако е решила да се върне по-рано на работа и да не ползва изцяло полагащия й се отпуск. Това тя ще може да направи след 135 календарен ден от излизането си в майчинство, като, за да се възползва от правото си на обезщетение, детето й не трябва да е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка. Другите условия са то да не се отглежда от приемно семейство, както и от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

Необходимите документи, които майката представя:

Писмено заявление до предприятието, с което иска прекъсване на отпуска по чл. 163 ал. 1 от Кодекса на труда.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50а КСО за остатъка до 410 календарни дни /Приложение № 2а към чл. 4, т.1 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО)/.

Работодателят от своя страна представя пред НОИ:

– Приложение № 10 към чл. 9 от НПОПДОО, а ако майката е СОЛ-Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2 от НПОПДОО където посочва като основание за изплащане за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50а КСО.

Вижте още:

СЕКСУАЛЕН ТОРМОЗ НА РАБОТАТА? КАКВИ СА ПРАВАТА НИ?

КОГА ТРЯБВА ДА ИЗВАДИМ МЕДИЦИНСКО ЗА РАБОТА?

КАК ДА ПРЕКРАТИМ ОТПУСК ПО МАЙЧИНСТВО?

ЗА КАКЪВ СРОК МОЖЕ ДА ПОЛУЧИМ БОЛНИЧЕН

НЕРАБОТНИ ДНИ ПРЕЗ 2021 Г.

МЕРКИ ЗА РАБОТА ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.