• Трудово право

Документи за изплащане на 50% майчинството съгласно чл. 54 от КСО

д-р Тодор Капитанов

Майката и работодателят следва да подготвят документи, които са определени в закона.

Pixabay

Необходимите документи, които майката представя:

Писмено заявление до предприятието, с което иска прекъсване на отпуска по чл. 164 ал. 1 от Кодекса на труда.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО /Приложение № 8 към чл. 4, т.6/.

Работодателят от своя страна представя пред НОИ:

Приложение № 10 към чл. 9 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО,) а ако майката е СОЛ-Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2 от НПОПДОО, където посочва като основание за изплащане отглеждане на малко дете по чл. 54 от КСО.

Внимание:

Паричното обезщетение по чл. 54 от КСО – когато майката не ползва допълнителния отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164 от КТ и не е дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице (баща, баба или дядо на детето) – не се изплаща при настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка ( чл. 54, ал. 3 от КСО). По смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейните помощи за деца специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса. Т.е яслата не попада в тази група и независимо, че детето е на ясла, майката може да получава 50% от майчинството.

Вижте още:

МОЖЕ ЛИ ДА НИ ЗАБРАНЯТ НЕПЛАТЕН ОТПУСК?

МОГАТ ЛИ ДА НИ ГЛОБЯВАТ, АКО ЗАКЪСНЕЕМ ЗА РАБОТА?

КОЛКО ЛЕВА СА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ?

КОЛКО ЗАПЛАТИ МОГА ДА ПОЛУЧА ПРИ НАПУСКАНЕ?

КОЛКО ВРЕМЕ Е ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА?

КОГА СЕ НАЛАГА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.