• Трудово право

Документи за майчинство за остатъка до 410 ден

д-р Тодор Капитанов

Майката предава на своя работодател документи, определени от закона.

Pixabay

Майката предава на своя работодател:

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и ал.5 КСО за остатъка до 410 календарни дни /Приложение № 2 към чл. 4, т.1 / (чл.4 Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване(НПОПДОО).

Съгласно чл. 45 ал 1 т.2 Наредбата за работното време, почивките и отпуските, отпускът поради бременност и раждане до 410 ден се ползва въз основа на писмено заявление на майката до предприятието, към което се прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и Декларация съгласно Приложение 7 от Наредбата

Работодателят от своя страна издава Заповед за разрешаване на отпуска по чл. 163, ал. 1 – предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Също така представя пред НОИ Приложение № 10 към чл. 9 от НПОПДОО, а ако майката е самоосигуряващо се лице – Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2 от НПОПДОО.

Вижте още:

МОЖЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА МЕ ТЕСТВА НА ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА?

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ИМА В ДОСИЕТО НИ НА РАБОТА?

РАБОТОДАТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО ДА НИ ГЛОБЯВА

НЕ МОЖЕ ДА НИ НАМАЛЯТ ЗАПЛАТАТА БЕЗ НАШЕ СЪГЛАСИЕ

ПРИЗНАВАНЕ НА ТРУДОВ СТАЖ, НАТРУПАН В ДРУГА ДЪРЖАВА

УДРЪЖКИ ОТ ЗАПЛАТА СЕ ПРАВЯТ САМО В ТЕЗИ СЛУЧАИ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.