• Трудово право

Задължение на работодателя за водене на преговори за Колективен трудов договор (КТД)

д-р Тодор Капитанов

Синдикалните организации в предприятието предоставят информация за действителния брой на членовете си

Pixabay

Отделният работодател, групата работодатели и техните организации по закон са длъжни:

1. да преговарят с представителите на работниците и служителите за сключване на колективен трудов договор;

При неизпълнение на задълженията посочени по-горе виновните работодатели дължат обезщетение за причинените вреди.

По искане на работодателя при започване на преговорите за сключване на колективен трудов договор синдикалните организации в предприятието предоставят информация за действителния брой на членовете си (само брой, не и поименен списък).

Вижте още:

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРЪТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА?

КАКВИ ОСИГУРОВКИ СЕ ПЛАЩАТ ПРИ РАБОТА В ЧУЖБИНА?

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА СЛЕД РАБОТА В ЧУЖБИНА

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НЕДОПУСКАНЕ НА РАБОТА

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ПОРАДИ ТЕЛК

ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ДВЕ И ПОВЕЧЕ ЖИВИ ДЕЦА

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.