• Трудово право

Задължително ли е изплащането на заплатата по банков път?

д-р Тодор Капитанов

За да получи заплатата си по банка, то работникът или служителят следва да има разкрита банкова сметка.

Pixabay

Преди всичко следва да се уточни, че нормативните актове, които уреждат изплащането на трудовото възнаграждение (Кодекса на труда и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата) не съдържат изрични разпоредби, уреждащи задължение за изплащане на заплата по банков път.

Според закона трудовото възнаграждение се изплаща в предприятието, където се извършва работата. Изплащането се извършва авансово или окончателно всеки месец на два пъти доколкото не е уговорено друго (може и на три пъти и само наведнъж).Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя – на негови близки. Важно уточнение е, че по писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка.

В крайна сметка, за бъде осъществено изплащане на заплатата по банков път, работникът или служителят е необходимо да подаде по свое желание писмено искане до работодателя, в което да заяви желание трудовото му възнаграждение да се превежда по банков път в посочената от него банка. Ако такова изрично писмено искане не е отправено, то работодателят няма право едностранно да взима решението за подобно действие.Той трябва да има предварително открита банкова сметка.

За да получи заплатата си по банка, то работникът или служителят следва да има разкрита банкова сметка, и изрично да я е посочил в писменото му искане.

Справка:

Чл. 270 от Кодекса на труда

Вижте още:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА РИСКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА

ДОСТЪП ДО РАБОТНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ ЗА ГРАЖДАНИ НА УКРАЙНА

ЗАЩИТА ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ

ТРУДОВО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

КОНТРОЛ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.