• Трудово право

Заплащане на извънреден труд

д-р Тодор Капитанов

Когато не е уговорено друго, увеличенията се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

Pixabay

Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:

1. 50 на сто – за работа през работните дни;

2. 75 на сто – за работа през почивните дни;

3. 100 на сто – за работа през дните на официалните празници;

4. 50 на сто – за работа при сумирано изчисляване на работното време.

Когато не е уговорено друго, увеличенията се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

Заплащане на извънредния труд при ненормиран работен:

За извънреден труд, положен в работни дни от работници и служители с ненормиран работен ден, не се заплаща трудово възнаграждение.

За извънреден труд, положен от работници и служители с ненормиран работен ден през дните на седмичната почивка и през дните на официалните празници, се заплаща трудово възнаграждение в размерите посочени по-горе.

Вижте още:

КАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ УЧИТЕЛИТЕ?

КАКВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НИ СЕ ПОЛАГАТ ОСВЕН ЗАПЛАТАТА?

ГАРАНТИРА ЛИ ЗАКОНЪТ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ЗАПЛАТАТА НИ?

В ПАРИ ИЛИ В НАТУРА СЕ ИЗПЛАЩАТ СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ?

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА НЕ НИ ПЛАТЯТ ЦЯЛАТА ЗАПЛАТА

КАКВО СЕ ВКЛЮЧВА В БРУТНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.