• Трудово право

Заплащане при изпълнение на обществени и други задължения

д-р Тодор Капитанов

За тези дни работникът или служителят има право на отпуск от работодателя и работодателят е длъжен да го освобождава от изпълнението на трудовите му задължения.

Pixabay

Граждански или обществени задължения по смисъла на Кодекса на труда са:

  • за явяване в органите на съдебната власт или в други държавни органи
  • за участие в заседание като член на представителен държавен орган
  • за участие в съдебно заседание като съдебен заседател по наказателни дела
  • за участие в заседание като член на специален орган за преговори, като член на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество.

Отпуските за тези дейности се използват независимо от платения годишен отпуск, от неплатения годишен отпуск.  За ползването им не се изисква наличието на определен предварителен трудов стаж.

Заплащането на тези отпуски е различно в зависимост от законовото основание и вида на отпуска, който се предоставя за него.

Когато работникът или служителят е призован от орган на съдебната власт или от друг държавен орган, се заплаща според процесуалното качество, в което работникът или служителят е призован за явяване. Ако е призован в качеството на страна, то не се дължи възнаграждение. Ако е призован като вещо лице – му се дължи възнаграждение от страната по спора, която е поискала експертизата, или за сметка на бюджета на съдебната власт. Ако е призован като свидетел – му се дължи възнаграждение, което се определя от съда – за сметка на страната по спора, която е поискала призоваването му, а когато свидетелят е призован от съда – възнаграждението му се определя от съда и е за сметка на бюджета на съдебната власт.

За участие в заседание като член на представителен държавен орган възнаграждението се определя в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Възнаграждението на съдебните заседатели е уредено в Наредба № 1 от 03.02.2011 г. за съдебните заседатели.

Възнаграждението на работниците и служителите за участие в заседанията на специалния орган за преговори, като член на Европейския работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество се изплаща от работодателя по реда за определяне на възнаграждението за ползването на платения годишен отпуск.

Справка:

чл. 157 от Кодекса на труда

Вижте още:

КОЛКО ВРЕМЕ МОЖЕ ДА ОТЛАГАМЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ОТПУСКА?

НЕ МОГАТ ДА НИ ЗАДЪЛЖАТ ДА ПОЛЗВАМЕ ЛИЧЕН АВТОМОБИЛ В РАБОТАТА

МОЖЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА МЕ ТЕСТВА НА ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА?

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ИМА В ДОСИЕТО НИ НА РАБОТА?

РАБОТОДАТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО ДА НИ ГЛОБЯВА

НЕ МОЖЕ ДА НИ НАМАЛЯТ ЗАПЛАТАТА БЕЗ НАШЕ СЪГЛАСИЕ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.