• Трудово право

Зачита ли се ученето в университет за „клас“ прослужено време

д-р Тодор Капитанов

Често в практиката работодателите се сблъскват с въпроса за прослуженото време и обучението в университет.

Pixabay

При определянето на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит („клас“), признаването на предходен трудов стаж се извършва от работодателя, при който лицето работи по трудово правоотношение. Преценката на работодателя следва да има предвид разпоредбите на Наредба за структурата и организацията на работната заплата, съгласно която трябва да са налице едновременно две предпоставки:

–             от една страна се отчита времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и др.

–             от друга – тази трудова дейност и/или професия е същата или сходна с работата по сключения трудов договор.

Законът посочва, че лицето трябва да е упражнявало трудова дейност и/или професия за същата или сходна с работата по сключения трудов договор, а не да е било в процес на обучение за придобиване на професионална квалификация.

Освен това при упражняването на тази дейност, лицето трябва да е било задължително осигурено за съответните осигурителни рискове, докато студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, подлежат само на здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет.

Предвид на това, че студентите и докторантите по време на обучението не изпълняват тези условия (упражняване на трудова дейност и/или професия и да бъдат задължително осигурявани за това), работодателят не би следвало да признава тези периоди при определяне на допълнителното възнаграждение за придобит трудовия стаж и професионален опит („клас“).

Въпреки това обаче, право на работодателя е да определи допълнителни условия за признаване и/ или увеличение на възнаграждение за придобит трудовия стаж и професионален опит.

Важно е да припомним, че с колективен трудов договор на браншово равнище се определя минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретният размер се определя в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата, както и в индивидуалния трудов договор на всеки работник.

Справка:

чл. 12 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата

чл.40, ал.3, от Закона за здравното осигуряване

Вижте още:

НА КАКВО РАЗСТОЯНИЕ ОТ РАБОТА СЕ ВОДЯ В КОМАНДИРОВКА?

РАБОТИТЕ В ГОРЕЩИНИТЕ? ЕТО ДО КОЛКО ГРАДУСА Е ПОЗВОЛЕНО.

КАКВО Е НАКАЗАНИЕТО, АКО СИ ТРЪГНА ПО-РАНО ОТ РАБОТА?

КОЛКО ВРЕМЕ НИ СЕ ПОЛАГА ЗА ОБЕДНА ПОЧИВКА?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

МОЖЕ ЛИ ДА НИ НАБЛЮДАВАТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.