• Трудово право

Заявление за оттегляне на предизвестие за напускане

д-р Тодор Капитанов

Вижте образеца на заявление за оттегляне на предизвестие за напускане.

Pixabay

ЗАЯВЛЕНИЕ

за оттегляне на предизвестие за напускане

От ………………………………………………………………….. на позиция ………………………………………..

Уважаеми господин/ госпожо Управител/ Изпълнителен директор,

С настоящото Заявление на основание чл. 326, ал. 4 от Кодекса на труда Ви уведомявам, че оттеглям отправеното към Вас Предизвестие за прекратяване на трудовия ми договор с вх. № ….. от ………………..г.

Дата:…………………….. С уважение:……………………….. /Подпис/

Мнение на работодателя:

Приемам Заявлението.

Дата: …………………….                                                                        Подпис: ……………………

/Управител/ Изпълнителен директор/

Вижте още:

ПРИКЛЮЧВАМ РАБОТА. КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧА?

ПЛАЩА ЛИ СЕ НЕИЗПОЛЗВАНАТА ОТПУСКА?

МОЖЕ ЛИ ДА РАБОТЯ, АКО НЯМАМ 18 ГОДИНИ?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ НИ СЪКРАЩАВАТ, АКО ВЕЧЕ ИМАМЕ ПЕНСИЯ?

УВОЛНЕНИЕ ЗАРАДИ „УРОНВАНЕ ПРЕСТИЖА НА РАБОТОДАТЕЛЯ“

ПИШАТ ПРОТИВ ФИРМАТА И МЕН ВЪВ FACEBOOK. КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.