• Трудово право

За какъв срок може да получим болничен

д-р Тодор Капитанов

Срокът на болничния лист зависи от специалиста, който ви го е издал:

Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на отпуск по болничен е по-късна от датата на издаването му.

Изключение се допуска само в случаите, когато временната неработоспособност е констатирана в деня, в който лицето е било на работа, независимо от отработените часове, или след изтичане на работното му време. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност (болничен), започва задължително от следващия календарен ден, независимо че той може да е неработен за лицето.

Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е продължение. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето.

Срокът на болничния лист зависи от специалиста, който ви го е издал:

Лекар/зъболекар –  може да издаде един болничен лист за максимален срок от 14 непрекъснати календарни дни, или няколко болнични листове, но за не повече от 40 дни с прекъсване в една календарна година. Зъболекар може да ви издаде болничен лист само за заболявания от неговата компетенция.

Център за спешна помощ – за срок до 3 календарни дни.

Лекарски консултативни комисии (ЛКК) – ако и след 14 дни продължавате да не сте работоспособен, трябва да се обърна към комисия. Тя може да ви разреши непрекъснат отпуск за срок до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно. ЛКК издава също болничните листове за дневен стационар( престой в лечебно заведение без нощуване) и домашен стационар( специализирано медицинско лечение у дома).

ТЕЛК – извършва експертиза на работоспособност след изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност, както и когато сте ползвали 12 месеца отпуск (с прекъсване) в две предходни календарни години и в годината на боледуването.

Болният не може да откаже откаже болничен лист. В случаите, при които лекуващият лекар или лекарски консултативни комисии (ЛКК) са констатирали състояние на неработоспособност, но осигуреният откаже да му се издаде болничен лист, последният задължително се издава и служебно се изпраща на работодателя, където работи осигуреният.

Първите 3 дни от работодателя се плащат частично – получавате 70 % от от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност Това означава, че ако имате болничен  за 3 дни, заплатата Ви за този месец ще намалее.

Ако лицето няма изискуемия 6 месечен осигурителен стаж, то няма право на парично обезщетение.

За следващите дни, плащанията от НОИ също са изчислени като част от заплатата Ви, както следва:

За  общо заболяване – 80 % от среднодневното брутно трудово възнаграждения или среднодневния осигурителен

За трудова злополука и професионална болест – 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждения или среднодневния осигурителен.

Вижте още:

ТРУДОВ ДОГОВОР СЛЕД ИЗБОРИ

КОГА МОГА ДА СКЛЮЧА ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР?

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ В ТРУДОВИЯ НИ ДОГОВОР

ТРУДОВИТЕ НИ ПРАВА ПО ВРЕМЕ НА ЛОКДАУН

РАБОТОДАТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО ДА ЗАДЪЛЖАВА РАБОТНИЦИТЕ ДА СЕ ВАКСИНИРАТ

СЕКСУАЛЕН ТОРМОЗ НА РАБОТАТА? КАКВИ СА ПРАВАТА НИ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.