• Трудово право

Извънреден труд по време на командировка

д-р Тодор Капитанов

Разберете трябва ли да се заплаща извънреден труд на работниците и служителите по време на командировка.

Pixabay

Извънреден труд е работата, която се извършва в повече от установеното по трудовото правоотношение редовно работно време. Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.

Следва да се вземе под внимание, че не се считат командировани лицата, които извършват постоянната си работа през време на пътуването – работници от локомотивни и други превозни бригади, шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и други (съгласно чл. 6, т. 1 от Наредба за командировките в страната).

Съгласно чл. 154а от Кодекса на труда (КТ) при спазване на общите правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Министерският съвет може да установява друга продължителност на дневното, седмичното или месечното работно време, на междудневната и седмичната почивка, на почивките в работния ден и на нощния труд за работници и служители, които извършват работа със специфичен характер и/или организация на труда.

В тази връзка е приета Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт. С наредбата се определят изискванията за организацията на работното време и почивката на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, и има за цел да се подобри защитата на здравето и безопасността им.

Съгласно горепосочената наредба работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, се отчита от работодателите в индивидуален дневник за всяко лице по образец съгласно приложението към нея. В тази връзка работодателят има задължение да прецени в края на месеца дали има положен извънреден труд, т.е. дали работникът е положил труд в повече от установеното в трудовия му договор работно време.

Вижте още:

КАКВО СЕ ЗАЧИТА ЗА ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ?

КАК ДА ДОКАЖЕМ ТРУДОВИЯ СИ СТАЖ ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА?

ДОГОВАРЯ ЛИ СЕ РАЗМЕРЪТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ НА РАБОТА?

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО ИМАМЕ ЗАПОР ВЪРХУ ЗАПЛАТАТА?

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТА ПОРАДИ БОЛЕСТ

ОТРАЗЯВАТ ЛИ СЕ ПАРИЧНИТЕ ЗАПОРИ НА ТРУДОВОТО НИ ДОСИЕ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.