• Трудово право

Изгубена трудова книжка. Какво се прави?

д-р Тодор Капитанов

Когато трудовата книжка бъде изгубена от работника или служителя, инспекцията по труда му издава нова.

Pixabay

Когато трудовата книжка бъде изгубена по вина на работодателя, по искане на работника или служителя се издава нова трудова книжка от съответната инспекция по труда. В този случай работодателят представя на инспекцията по труда необходимите данни от предишните работодатели.

Когато трудовата книжка бъде изгубена от работника или служителя, инспекцията по труда му издава нова трудова книжка въз основа на представени от работника или служителя достоверни данни.

Вижте още:

ЗАПЛАЩАНЕ НА ОТПУСКИ ПОРАДИ ЛИЧНИ И СЕМЕЙНИ ПРИЧИНИ

ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ШЕСТ ЗАПЛАТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ, АКО СЪМ УВОЛНЕН?

ИМАМЕ ЛИ ПРАВО НА ПОВЕЧЕ ОТПУСК, АКО СМЕ С ТЕЛК?

КОИ ЗАПОРНИ СЪОБЩЕНИЯ СЕ ВПИСВАТ В ТРУДОВАТА КНИЖКА?

ОБЕЗЩЕТЕНИE ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ НА РАБОТНИКА

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ВРЕМЕ НА БОЛНИЧЕН

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.