• Осигурително право

Изплащане на болнични след работа в друга държава

д-р Тодор Капитанов

Вижте условията за получаване на тези обезщетения и дали се зачита за осигурителен стаж и времето на осигуряване по законодателството на друга държава.

Pixabay

Паричното обезщетение за временна неработоспособност или както е известно – болничен – дава право на компенсация за изгубения доход от заплата, когато Ви се наложи да ползвате отпуск по болест. За да придобиете това право трябва да сте били осигурен за общо заболяване и майчинство за поне 6 месеца. Осигуряването за този риск е задължително, ако сте нает по трудов или граждански договор. Правото Ви на обезщетение не зависи от това дали вноските Ви са платени или само дължими, без да са внесени реално, но трябва да сте били осигурявани поне на минимална работна заплата. Ако сте самонаети, трябва да плащате осигуровки.

Изключение от задължението за 6-месечно осигуряване има за Вас, ако сте под 18 години. Осигурителният стаж може да е прекъснат или непрекъснат, да е при различни работодатели.

За да получите това обезщетение трябва да имате болничен лист, който се издава от личния Ви лекар или лекарска консултативна комисия.

Ако сте самоосигуряващо се лице, за да имате право на това обезщетение, трябва да сте избрали да се осигурявате за общо заболяване и майчинство.

Зачита се за осигурителен стаж и времето на осигуряване по законодателството на друга държава извън ЕС, с която България има сключен международен договор за това.

Първите 3 работни дни от болничния се покриват от работодателя в размер 70% от дневното брутно възнаграждение за месец, по време на който  е настъпила неработоспособността. За следващите дни, дневното парично обезщетение за временна неработоспособност е 80% или 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са изплащани осигурителни вноски през последните 18 месеца преди настъпване на неработоспособността.

Например, ако лекарят Ви е изписал 5 дни домашно лечение, а брутната Ви заплата е 1000 лева на месец, дневната Ви заплата за месец с 21 работни дни е 47,6 лева. За първите 3 работни дни болнични ще получите от работодателя 33,3 лева на ден или общо 99,9 лева. За следващите 2 работни дни обезщетението се поема от НОИ, който трябва да Ви изплати 76,2 лева.

Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

Плащането на обезщетението се извършва само по банков път. Според европейското законодателство сумата не може да бъде намалена заради административни или банкови такси.

Вижте още:

КАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ УЧИТЕЛИТЕ?

КАКВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НИ СЕ ПОЛАГАТ ОСВЕН ЗАПЛАТАТА?

ГАРАНТИРА ЛИ ЗАКОНЪТ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ЗАПЛАТАТА НИ?

В ПАРИ ИЛИ В НАТУРА СЕ ИЗПЛАЩАТ СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ?

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА НЕ НИ ПЛАТЯТ ЦЯЛАТА ЗАПЛАТА

КАКВО СЕ ВКЛЮЧВА В БРУТНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.