• Трудово право

Какви възнаграждения ни се полагат освен заплатата?

д-р Тодор Капитанов

Разберете дали имаме право на допълнителни възнаграждения освен твърдата ни заплата и какви могат да бъдат евентуално те.

Pixabay

Правото да определя видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения принадлежи на Министерския съвет. Той упражнява това право след консултации с партньорите в тристранното сътрудничество.

Определените от Министерски съвет по вид и размери допълнителни трудови възнаграждения се дължат от всички работодатели, когато работникът или служителят попада в категорията на лицата, имащи право на съответното възнаграждение.

Тяхното плащане не може да бъде отменено чрез някакъв договор.

Допълнителните трудови възнаграждения се определят с нормативен акт. Това са допълнителните трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда или с друг нормативен акт. Тези допълнителни трудови възнаграждения се заплащат задължително или се договарят с индивидуален и/или с колективен трудов договор. Договорените с индивидуален и/или с колективен трудов договор възнаграждения се изплащат според договорените условия.

Допълнителните трудови възнаграждения се предоставят в пари или в натура.

Не е допустимо договаряне на допълнителни възнаграждения в натура под формата на спиртни напитки, увреждащи здравето наркотични вещества и тютюневи изделия.

Според закона, видовете допълнителни трудови възнаграждения, които са определени с нормативен акт, са:

1. За положен извънреден труд.

2. Допълнително трудово възнаграждение за нощен труд.

3. Допълнително трудово възнаграждение за времето на разположение.

4. За образователна степен „доктор“ и за научна степен „доктор на науките“.

5. За придобит трудов стаж и професионален опит.

6. Други допълнителни трудови възнаграждения, които да се считат за допълнителни възнаграждения с постоянен характер.

С колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата във фирмата могат да се договарят и определят и други допълнителни трудови възнаграждения, които да се считат за допълнителни възнаграждения с постоянен характер. В обхвата им обаче не могат да се включват допълнителни трудови възнаграждения за извънреден труд независимо от въведената организация на труда и отчитането на работното време, както и други допълнителни трудови възнаграждения с временен характер.

За да се считат за възнаграждения с постоянен характер, те следва да се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и да са в зависимост единствено от отработеното време. Такова възнаграждение може да бъде допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд.

7. Допълнителни трудови възнаграждения при заместване на колега.

Вижте още:

ЗЕЛЕНИТЕ СЕРТИФИКАТИ И РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОТПУСКА ЗА СЛЕДВАЩА ГОДИНА

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА ОТПУСКА ЗА РОЖДЕН ДЕН?

В ПАРИ ИЛИ В НАТУРА СЕ ИЗПЛАЩАТ СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ?

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА НЕ НИ ПЛАТЯТ ЦЯЛАТА ЗАПЛАТА

ГАРАНТИРА ЛИ ЗАКОНЪТ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ЗАПЛАТАТА НИ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.