• Осигурително право

  • Трудово право

Какви допълнения към основната заплата може да получаваме?

д-р Тодор Капитанов

Разберете какви допълнения към основната заплата може да получаваме.

Pixabay

Основните видове допълнителни възнаграждения и принципите, на които те са основани, са следните:

  • надбавки – отделна парична сума, предоставяна като компенсация за извънреден труд, нощен труд, работа по време на официални празници, работа при вредни или специфични условия на труд (специални надбавки се отпускат в някои компании за работа в град с много висок стандарт на живот или за работа в рискова страна), някои от надбавките са регламентирани в трудовото законодателство на съответната страна, докато други са форма на привличане на квалифицирани кадри, които иначе не биха приели дадена работа.
  • бонуси/ премия – представляват възнаграждение за успешно изпълнение на работата и се изплащат въз основа на резултатите, постигнати на индивидуално, екипно или организационно ниво. Според фирмената политика бонусите се дават на определени периоди, които обикновено са свързани с характера на дейността на служителя и неговото ниво в организационната йерархия;
  • стимули – заплащане, свързано с постигането на конкретни цели, което да мотивира служителите за по-висока ефективност. Целите обикновено се поставят в рамките на желани крайни резултати, като например продажби;
  • комисиони – специална форма на стимули, използвана например при търговските представители, според която заплащането се извършва на базата на процент от реализирания оборот или брутната печалба. Освен като добавка към основното възнаграждение комисионите могат да бъдат и единствен механизъм за формиране на възнаграждението, разпространен у нас при гражданските договори;
  • заплащане, базирано на качеството на услугата – заплащане, при което увеличението на заплатата е фиксирано чрез скала и е обвързано с обслужването. Възможно е понякога степента на увеличение да варира по скалата според изпълнението;
  • заплащанe, базирано на уменията – варира спрямо уменията, придобити от служителя в хода на работата;
  • заплащане, базирано на компетентностите – варира спрямо компетентностите, придобити от служителя в хода на работата. В някои компании това заплащане е обвързано с развитието на служителя съгласно личния му кариерен план, често свързан с компетентностен модел;
  • заплащанe според индивидуалното изпълнение на работата, при което надбавката върху твърдата заплата се определя въз основа на оценка на изпълнението.

Вижте още:

ТРУДОВ ДОГОВОР СЛЕД ИЗБОРИ

КОГА МОГА ДА СКЛЮЧА ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР?

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ В ТРУДОВИЯ НИ ДОГОВОР

ТРУДОВИТЕ НИ ПРАВА ПО ВРЕМЕ НА ЛОКДАУН

РАБОТОДАТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО ДА ЗАДЪЛЖАВА РАБОТНИЦИТЕ ДА СЕ ВАКСИНИРАТ

СЕКСУАЛЕН ТОРМОЗ НА РАБОТАТА? КАКВИ СА ПРАВАТА НИ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.