• Трудово право

Какво да направя, ако шефът ме обижда?

д-р Тодор Капитанов

За жалост това все още е част от ежедневието на много от работещите в България

Pixabay

Повечето хора не са информирани как следва да се постъпи в такива ситуации. Обикновено споделят в личен разговор на по-високопоставен началник във фирмата и след това някак си нещата „потъват“, а проблемът вместо да бъде решен, той се задълбочава.

Какво всъщност можем да направим, спазвайки закона. Бих могъл да ви посъветвам да направите писмено оплакване към ръководството на фирмата, в която работите на основание Закона за защита от дискриминация. Работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз на работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител. Също така имате право да подадете жалба и пред Комисията за защита от дискриминация, в случай че по- висшестоящият орган не предприеме проверка по вашия случай.

pixabay

Според Закона за защита от дискриминация “тормоз” е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда. “Сексуален тормоз” е всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта и се създава враждебна, принизяваща, обидна, унизителна или застрашителна среда и, в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето.

При всички случаи бихте могли да подадете сигнал до териториалната дирекция „Инспекция по труда“, придружен с подробна информация по случая. За нанесените ви телесни повреди бихте могли да заведете и гражданско дело срещу извършителя, в случай, че имате медицинско свидетелство, най-добре от съдебен медик.

В Наказателния кодекс на Република България е предвидено, че за обида, нанесена публично, наказанието е глоба от три хиляди до десет хиляди лева и обществено порицание. Предвид закона, за нанесената ви публично обида можете да се обърнете към съответната прокуратура.

Справка:

чл. 4 от Закона за защита от дискриминация

чл. 148 от Наказателния кодекс

Виж още:

КАК СЕ НАПУСКА РАБОТА БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ?

ПРАВОТО НИ НА ОТПУСКА ПОРАДИ COVID-19

ОТПУСК ПРИ КРЪВОДАРЯВАНЕ

РАЗЛИЧНО ЛИ Е ЗАПЛАЩАНЕТО ПРИ РАБОТА ОТ ВКЪЩИ

ОТПУСК ПРИ СМЪРТ НА БЛИЗЪК РОДНИНА

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА ОТПУСКА ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.