• Трудово право

Какво представлява заплатата?

д-р Тодор Капитанов

Трудовото възнаграждение е парично плащане от работодателя на служителя за предоставената работна сила.

Pixabay

Положеният труд от работника или служителя е възмезден. Трудовото възнаграждение е парично плащане от работодателя на служителя за предоставената работна сила.

Всички професии и длъжности в България са описани и категоризирани в Националната класификация на професиите и длъжностите 2011 г. – НКПД-2011, която осигурява прилагането на Международната стандартна класификация на професиите. НКПД разделя длъжностите в 9 класа в зависимост от образование и квалификацията, които се изискват за заемане на определена длъжност, като за длъжности клас I се изисква най-висок образователен ценз и следва да са най-високо платени, а за клас IX – най-нисък образователен ценз и следователно следва да са най-ниско платени.

Вижте още:

ЧЕТВОРНА НАДНИЦА, АКО РАБОТИМ ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЦИ

РАЗЛИЧНО ЛИ Е ЗАПЛАЩАНЕТО, АКО РАБОТЯ „ХОУМ ОФИС“?

УЧЕНЕТО В УНИВЕРСИТЕТ НЕ СЕ ЗАЧИТА ЗА „КЛАС“

ЗАЧИТАНЕ НА ТРУДОВ СТАЖ СЛЕД РАБОТА В ЧУЖБИНА

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОДБОР ПРИ УВОЛНЕНИЕ

НАПУСКАНЕ ПОРАДИ НЕИЗПЛАЩАНЕ НА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.