• Трудово право

Какво се вписва в трудовата книжка?

д-р Тодор Капитанов

Работодателят е длъжен точно и своевременно да вписва в трудовата книжка посочените данни и настъпилите промени в тях.

Pixabay

Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя.

В трудовата книжка се вписват следните данни за работника или служителя:

1. име, дата и място на раждането;

2. адрес;

3. номер на личната карта или друг документ за самоличност и единен граждански номер;

4. образование, професия, специалност;

5. заемана длъжност и организационно звено, в което работи (отдел, цех, служба);

6. уговореното трудово възнаграждение;

7. дата на постъпване на работа;

8. дата и основание за прекратяване на трудовото правоотношение (член, алинея, точка и буква от този кодекс);

9. продължителност на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж;

10. изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение;

11. запорни съобщения, предвидени от Гражданския процесуален кодекс

Работодателят е длъжен точно и своевременно да вписва в трудовата книжка посочените данни и настъпилите промени в тях.

Вижте още:

ЗАПЛАЩА ЛИ СЕ ОТПУСК ПРИ СМЪРТ НА БЛИЗЪК ИЛИ РОДНИНА?

КАК ДА ПОИСКАМЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ВЕДОМОСТ ЗА ЗАПЛАТА?

КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО ИЗГУБИМ ТРУДОВАТА СИ КНИЖКА?

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОБУЧЕНИЕ?

ОФОРМЯНЕ НА ТРУДОВАТА КНИЖКА ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТА

ПО КОЛКО ЛЕВА СЕ ПОЛАГАТ ЗА КОМАНДИРОВКА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.