• Трудово право

Кога имаме право на отпуска за рожден ден?

д-р Тодор Капитанов

Отпуск поради личен празник (рожден ден) може да бъде уговорен в колективния трудов договор или по споразумение между работника/служителя и работодателя.

Pixabay

В кодекса на труда няма предвидена изрична разпоредба, която дава право на работника или служителя да ползва отпуск поради това, че има личен празник (рожден ден в случая).

Отпуск поради личен празник (рожден ден) може да бъде уговорен в колективния трудов договор (КТД) или по споразумение между работника/служителя и работодателя. Това означава, че ако няма колективно споразумение (КТД), което намира приложение спрямо конкретния работник служител, единственият начин за получаване на право на ползване този отпуск е по индивидуално споразумение между страните (което може да се сключи по всяко време от действието на трудовото правоотношение), то работникът или служителят няма да има право на ползване на отпуската. Ако работодателят не е съгласен да сключи индивидуално споразумение или колективен трудов договор, в който да е уредено това право, тогава отпуск за рожден ден не се дължи на работника или служителя.

Справка:

чл. 50 от Кодекса на труда

чл. 66, ал. 2 от Кодекса на труда

Вижте още:

ПРАВАТА НИ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР И ВИДЕОДИСПЛЕИ

НОЩЕН ТРУД – САМО СЛЕД МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОБУЧЕНИЕ. КОГА ИМАМЕ ПРАВО?

СПИРА ЛИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА, АКО РАБОТЯ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР?

КОЛКО МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ЕДНА КОМАНДИРОВКА?

КОГА МИ ТРЯБВА ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.