• Трудово право

Кога имаме право на отпуск за първия учебен ден?

д-р Тодор Капитанов

Такъв вид отпуск може да бъде уговорен в колективния трудов договор (КТД) или по споразумение между работника и работодателя.

Pixabay

В кодекса на труда няма предвидена изрична разпоредба, която дава право на работника или служителя да ползва отпуск поради първия учебен ден на своето дете, без значение дали то е първокласник, или това е първи учебен ден за някой пореден клас в училище.

Отпуск поради първи учебен ден може да бъде уговорен в колективния трудов договор (КТД) или по споразумение между работника или служителя и работодателя. Това означава, че ако няма колективно споразумение (КТД), което намира приложение спрямо конкретния работник служител, единственият начин за получаване на право на ползване този отпуск е по индивидуално споразумение между страните (което може да се сключи по всяко време от действието на трудовото правоотношение). Ако работодателят не е съгласен да сключи индивидуално споразумение или колективен трудов договор, в който да е уредено това право, тогава отпуск за първия учебен ден не се дължи на работника или служителя.

Справка:

чл. 50 от Кодекса на труда

чл. 66, ал. 2 от Кодекса на труда

Прочетете още:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

МОЖЕ ЛИ ДА НИ НАБЛЮДАВАТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА?

ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЛИ, АКО НЕ РАБОТИМ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН?

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ?

ПРЕКЪСВА ЛИ СЕ ТРУДОВИЯТ СТАЖ ПРИ СМЯНА НА РАБОТА?

ОТ КОЙ МОМЕНТ БРЕМЕННА СЛУЖИТЕЛКА СЕ ПОЛЗВА СЪС ЗАКРИЛА?

СМЯНА НА РАБОТНОТО МЯСТО БЕЗ СЪГЛАСИЕ НА РАБОТНИКА

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.