• Трудово право

Кога имаме право на платен отпуск за обучение?

д-р Тодор Капитанов

Платеният отпуск за обучение се ползва независимо от всички останали видове отпуски.

Pixabay

Съгласно Кодекса на труда, работник или служител, който учи в средно или висше учебно заведение без откъсване от производството, има право да ползва платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година, ако работодателят му е дал съгласие за това обучение.

За да има работникът или служителят право на платен отпуск за обучение, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

– да учи в средно или висше училище;

– обучението да се извършва без откъсване от производството и – да има съгласието на работодателя за това.

Платеният отпуск за обучение се ползва независимо от всички останали видове отпуски. Може да се ползва наведнъж или на части, включително за подготовка за изпити, но не и когато работникът или служителят повтаря учебната година по неуважителни причини. Няма изрична забрана за ползване на отпуск при явяване на поправителна сесия, ако не се повтаря учебната година. Учащите се имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.

В допълнение, работниците и служителите, които учат в средно или висше учебно заведение без откъсване от производството и имат съгласие за това обучение от работодателя си, имат право и на неплатен отпуск:

– за подготовка и явяване на изпит – до 20 работни дни за учебна година;

– за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения – до 4 месеца.

В закона е предвидено изключение, в случай че работодателят не е дал своето съгласие за включване на работника и служителя в обучение. При липса на това първоначално съгласие, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите посочени по-горе, намалени наполовина (за подготовка и явяване на изпит – до 10 работни дни за учебна година; за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения – до 2 месеца).

Следва да имате предвид, че отпуските на учащите се ползват във време, определено от работника или служителя в зависимост от организацията на учебния процес, след писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително.

Справка:

чл. 169, ал. 1, ал. 3 от Кодекса на труда

чл.171 от Кодекса на труда

чл.171а от Кодекса на труда

Вижте още:

ПЛАЩА ЛИ СЕ НЕИЗПОЛЗВАНАТА ОТПУСКА?

МОЖЕ ЛИ ДА РАБОТЯ, АКО НЯМАМ 18 ГОДИНИ?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ НИ СЪКРАЩАВАТ, АКО ВЕЧЕ ИМАМЕ ПЕНСИЯ?

УВОЛНЕНИЕ ЗАРАДИ „УРОНВАНЕ ПРЕСТИЖА НА РАБОТОДАТЕЛЯ“

ПИШАТ ПРОТИВ ФИРМАТА И МЕН ВЪВ FACEBOOK. КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ?

МОЖЕ ЛИ ШЕФЪТ ДА ПРЕКРАТИ ОТПУСКАТА НИ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.