• Трудово право

Кога и как може да ни тестват с „дрегер“ на работа?

д-р Тодор Капитанов

Единствените изисквания в нашето законодателство, свързани с проверка за употреба на алкохол, има при транспортните работници.

Pixabay

В закона няма изрично предвиден ред и условия за извършване на проверката за употреба на алкохол на работник или служител по време/преди на работа.

Единствените изисквания в нашето законодателство, свързани с проверка за употреба на алкохол, има при транспортните работници.

Тъй като няма нормативни изисквания, работодателят определя правилата за проверки. Това най-често става чрез текстове в длъжностната характеристика и в правилника за вътрешния трудов ред. В някои случаи се прилагат специфични процедури, създаващи правила конкретно по отношение на употребата на алкохол на работното място. В тези писмени правила се начина, по който се извършва тестването.

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва следните добри практики за организация на извършване на тестове за употреба на алкохол на работното място:

ПИСМЕНИ ПОЛИТИКИ ВЪВ ФИРМИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ

Да има писмена политика, с която да бъдат запознати всички работещи. Тя да съдържа мерки за превенция, идентификация, консултиране и подробности за начина и момента, в който ще се предприемат дисциплинарни действия.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ИНФОРМАЦИЯ

Строго съблюдаване на конфиденциалността, съобразно закона за Защита на личните данни и GDPR

КАЧЕСТВО НА ПРОВЕРКИТЕ

Методите за първоначален скрининг и потвърждение трябва да се основават на различни принципи на аналитичната химия. Тестовете да се извършват с калибрирани уреди по установени процедури.

КОНСУЛТАЦИИ С РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Писмени политики във фирмите и институциите следва да бъдат предварително консултирани с работниците или служителите или техните представители.

ПРЕГЛЕД И ОПТИМИЗАЦИЯ

Процедурите във фирмите и институциите следва редовно да се преразглеждат и подобряват. СЗО препоръчва още политиката в областта на алкохола на работното място да обхваща не само проверките, но и информационни и обучителни програми.

По отношение на проверките, важно е да отбележим още, че:

  • Работещите трябва да са запознати с въведените правила относно начина за извършване на проверките, какви са отговорностите и санкциите при установена употреба.
  • Работещите трябва да са запознати с въведените правила относно начина за извършване на проверките, какви са отговорностите и санкциите при установена употреба.
  • Работещите трябва да са запознати с въведените правила относно начина за извършване на проверките, какви са отговорностите и санкциите при установена употреба.
  • Работещите трябва да са запознати с въведените правила относно начина за извършване на проверките, какви са отговорностите и санкциите при установена употреба.

Вижте още:

СТРУВА ЛИ СИ РАБОТА НА СРОЧЕН ДОГОВОР?

КАК СЕ НАПУСКА РАБОТА БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ?

ПРАВОТО НИ НА ОТПУСКА ПОРАДИ COVID-19

ОТПУСК ПРИ КРЪВОДАРЯВАНЕ

РАЗЛИЧНО ЛИ Е ЗАПЛАЩАНЕТО ПРИ РАБОТА ОТ ВКЪЩИ

ОТПУСК ПРИ СМЪРТ НА БЛИЗЪК РОДНИНА

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.