• Трудово право

Кои запорни съобщения се вписват в трудовата книжка?

д-р Тодор Капитанов

Съгласно закона запорното съобщение по вземане за издръжка се вписва в служебната или трудовата книжка на длъжника.

Pixabay

Запорът е сред основанията, при които работодателят може да направи удръжка от трудовото възнаграждение на своя работник или служител и без неговото съгласие. Удръжката се прави без значение от вида на сключения трудов договор.  

Съгласно закона запорното съобщение по вземане за издръжка се вписва в служебната или трудовата книжка на длъжника. Това действие се извършва от лицето, което изплаща възнаграждението. Когато длъжникът премине на работа при друг работодател или в друго учреждение, удръжките от възнаграждението му продължават въз основа на това вписване, дори и да не е получено друго запорно съобщение.

Според Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж в трудовата книжка на работника или служителя се вписват запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 5 ГПК. Следователно в трудовата книжка се вписват само запорните съобщения по вземане за издръжка.

Запорните съобщения се вписват на определените за това страниците на трудовата книжка.

В нея следва да се впишат и:

  • номерът и датата на издаване на запорното съобщение;
  • номерът на изпълнителното дело, по което е постановен запорът;
  • наименованието и адресът на взискателя;
  • общият размер на вземането; изплатените суми.

Графата за изплатени суми се попълва, когато лицето напусне преди пълното изплащане на задължението му – в този случай се отразява точната сума, изплатена към момента на прекратяване на трудовия договор, или когато сумата е изплатена напълно. След изплащане на пълния размер на задължението от страна на длъжника запорното съобщение се заличава от трудовата книжка по нареждане на съдебния изпълнител, който е наложил запора.

До получаване на това разпореждане работодателят няма право по своя преценка да заличава вписаното запорно съобщение, дори задължението по него да е вече изплатено. Заличаването се извършва чрез вписване на номера на разпореждането на съдебния изпълнител, направено под съответното вземане.

Справка:

чл. 349, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда 

чл. 3 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж в трудовата книжка

чл. 512, ал. 5 от ГПК.

Вижте още:

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОТПУСКА ЗА СЛЕДВАЩА ГОДИНА

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА ОТПУСКА ЗА РОЖДЕН ДЕН?

В ПАРИ ИЛИ В НАТУРА СЕ ИЗПЛАЩАТ СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ?

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА НЕ НИ ПЛАТЯТ ЦЯЛАТА ЗАПЛАТА

ГАРАНТИРА ЛИ ЗАКОНЪТ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ЗАПЛАТАТА НИ?

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВАМЕ „БОНУСИ“ КЪМ ЗАПЛАТАТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.