• Трудово право

Кои трудови спорове може да се обжалват в съда?

д-р Тодор Капитанов

Разберете  кое се зачита за трудов спор в правото и кои от тях могат да бъдат обжалвани.

Pixabay

Трудови са споровете между работника или служителя и работодателя относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и споровете по изпълнението на колективните трудови договори и установяването на трудов стаж.

Трудови са и споровете между избраните представители на работниците и служителите и работодателя при нарушаване на правата им.

Трудови са и споровете между работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа, и предприятието ползвател при нарушаване на правата им.

Трудови са и споровете между работниците или служителите, които са или са били командировани или изпратени на територията на Република България и техния работодател в случаите, когато са претърпели вреди поради неспазване на условията на работа, включително след прекратяването на трудовото правоотношение. Когато работодателят е подизпълнител, исковете за неизплатените на работника или служителя минимални възнаграждения могат да се предявяват и срещу изпълнителя, на който работодателят е пряк подизпълнител, или солидарно срещу работодателя и изпълнителя. Отговорността на изпълнителя се ограничава до правата на работника или служителя, произтичащи от договорните отношения между изпълнителя и работодателя.

Вижте още:

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА НЕ НИ ПЛАТЯТ ЦЯЛАТА ЗАПЛАТА

КАКВО СЕ ВКЛЮЧВА В БРУТНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ?

КАКВО СЕ ЗАЧИТА ЗА ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ?

КАК ДА ДОКАЖЕМ ТРУДОВИЯ СИ СТАЖ ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА?

ДОГОВАРЯ ЛИ СЕ РАЗМЕРЪТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ НА РАБОТА?

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО ИМАМЕ ЗАПОР ВЪРХУ ЗАПЛАТАТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.