• Трудово право

Кой има закрила от уволнение?

д-р Тодор Капитанов

Най-сериозна е защитата за бременни служителки или такива, които са в напреднал стадий на лечение ин-витро.

Pixabay

Работодателят не може да се ползва от правото си на уволнение по отношение на определени служители, които се ползват със закрила при уволнение.

На първо място това са:

– майки с дете до 3-годишна възраст;

– трудоустроени служители и такива страдащи от определени болести;

– служители, които са започнали ползването на платения си годишен отпуск;

– служители, които са избрани за представители на служителите в предприятието и т.н.

В тези случаи работодателят трябва да иска предварително разрешение на Инспекция по труда, а в някои случаи и от съответната експертна лекарска комисия, ако прекратява трудовия договор поради закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, намаляване на работата, липса на качества у служителя или промяна на изискванията за изпълнение на длъжността.

Още по-сериозна е защитата за бременни служителки или такива, които са в напреднал стадий на лечение ин-витро.

Вижте още:

ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЛИ, АКО НЕ РАБОТИМ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН?

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ?

ПРЕКЪСВА ЛИ СЕ ТРУДОВИЯТ СТАЖ ПРИ СМЯНА НА РАБОТА?

ОТ КОЙ МОМЕНТ БРЕМЕННА СЛУЖИТЕЛКА СЕ ПОЛЗВА СЪС ЗАКРИЛА?

СМЯНА НА РАБОТНОТО МЯСТО БЕЗ СЪГЛАСИЕ НА РАБОТНИКА

 МОЖЕ ЛИ ДА ПУШИМ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.