• Кариери

Кой печели в борбата между младите и работещите на средна възраст?

д-р Тодор Капитанов

Работодателите все повече осъзнават сериозността на проблема със социалната изолация на младите.

Pixabay

Какво означава да работите с по-млад колега? Коя е движещата сила на професионалните ви отношения? Общият стремеж към напредък на организацията, за която работите, или личната ви гордост?

Работодателите все повече осъзнават сериозността на проблема със социалната изолация на младите. Непосредствено след този проблем обаче се надига друга корпоративна заплаха, която ще им се наложи тепърва да признаят. Този път става дума за конфликтите между младите и работещите на средна възраст.

Това може да изгледа изненадващо, като се има предвид, че работниците на средна възраст изглеждат победителите в днешната система. Служителите на възраст малко преди 50 години и малко след това имат стабилни работни места, контролират политическата система и са по-малко уязвими от икономическите сътресения, отколкото колегите си, които са близо до възрастта за пенсиониране.

Традиционните сектори, в които се наемат по-възрастни, бързо изчезват в Европа, а компаниите, които ги заместват – като високотехнологичните млади фирми – наемат предимно служители под 40 години. Налице са вече редица иновации, потенциално променящи ситуацията. Сред тях са 3-D принтирането, напредналото роботизиране и самоуправляващите се автомобили, които революционно ще променят бизнес пейзажа, създавайки нови възможности за младите умове и изтласквайки по-възрастните работници от пазара на труда.

В толкова динамична среда работниците могат да имат успех само като надграждат уменията си, проявяват желание за преместване както и предприемаческа находчивост. Това дава голямо предимство на младите работници. Все пак далеч по-трудно е за хората на средна възраст да придобиват нови умения, да се преместват заради работа и да поемат риска да започнат бизнес.

Макар тези тенденции да съществуват навсякъде, вероятно работодателите в Европа ще бъдат засегнати особено силно от тях. Работната сила застарява по-бързо от предположенията, намалявайки способността на работната сила да отговори на нуждата от надграждане на уменията. Освен това работниците, които са свикнали с една особено щедра система на защита, ще изпитат повече трудности да приспособят очакванията си към гъвкавия модел, основан на знанието и модернизацията.

Обновяването на поколенията, технологичният прогрес и международната конкуренция са същностни за модерните икономики. Ускоряващото се темпо на икономическа трансформация означава, че работодателите имат далеч по-малко време да въведат съответните структурни реформи.

Младите работници, нетърпеливи да преодолеят годините на трудности, ще защитят икономическия модел, който подкрепя свежите идеи и гъвкавия начин на живот. В крайна сметка това напрежение би подкопало микроклимата в предприятията.

Вижте още:

КОЙ ПЛАЩА ТЕСТОВЕТЕ ЗА COVID-19 НА РАБОТА?

ЗЕЛЕНИТЕ СЕРТИФИКАТИ И РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОТПУСКА ЗА СЛЕДВАЩА ГОДИНА

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА ОТПУСКА ЗА РОЖДЕН ДЕН?

В ПАРИ ИЛИ В НАТУРА СЕ ИЗПЛАЩАТ СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ?

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА НЕ НИ ПЛАТЯТ ЦЯЛАТА ЗАПЛАТА

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.