• Осигурително право

  • Трудово право

Колко време е обезщетението за безработица?

д-р Тодор Капитанов

Това е един от най-честите въпроси от работещите в България

pixabay

За всички хора, съкратени от работа, един от най-честите въпроси на работещите е колко време ще могат да взимат обезщетение за безработица, след като се регистрират в Бюрото по труда. Другите важни въпроси, на който гражданите търсят отговр в тази връзка, е, дали има значение каква заплата са получили през последния месец, преди да бъдат съкратени, също така гледа ли се от административните органи колко време преди това са били на трудов договор.

В закона е предвидено, че право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;

2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или професионална пенсия.

3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава.

В Кодекса за социално осигуряване в България е предвидено, че паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за срок, определен според продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г., както следва: до 3 години трудов стаж – 4 месеца; от 3 години и 1 ден до 7 години – 6 месеца; от 7 години и 1 ден до 11 години – 8 месеца; от 11 години и 1 ден до 15 години – 10 месеца; над 15 години – 12 месеца.

pixabay

Важно е да уточним, че изключения от правилото за определяне размера на паричното обезщетение за безработица павят безработните лица, чиито правоотношения с работодателя са прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие (взаимно съгласие), или поради виновното им поведение на основание (дисциплинарно уволени).

Начинът на скращение, до който прибягват работодателите, често е зависим от начина на назначаване на работника преди това. Припомняме, че трудовият договор може да бъде сключен както за неопределено време, така и като срочен трудов договор. Окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя. Трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. До изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. След изтичане на срока за изпитване, остава да действа срокът на договора.

Справка:

чл. 54а, чл. 54в  от Кодекс за социално осигуряване

чл. 67, чл. 70, ал. 1, чл. 71, ал.1 от Кодекса на труда

Вижте още:

КОГА СЕ НАЛАГА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ?

КОГА МОГА ДА ПРЕХВЪРЛЯ ОТПУСКАТА СИ?

ТРЯБВА ЛИ ДА НИ СЪКРАТЯТ, АКО ВЕЧЕ ИМАМЕ ПЕНСИЯ?

ПРИЗНАВАТ ЛИ СЕ БОЛНИЧНИТЕ ДНИ ЗА ТРУДОВ СТАЖ?

КАКВО СЕ ПРАВИ ПРИ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ?

РИСКОВО ЛИ Е ТРУДОВ ДОГОВОР В ПОЛЗА НА РАБОТОДАТЕЛЯ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.