• Трудово право

Колко часа е минималната почивка между работните дни?

д-р Тодор Капитанов

Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка.

Pixabay

ВКодекса на труда е предвидено, че нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа.

Работодателят може да установява сумирано изчисляване на работното време – седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 4 месеца. Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време – до 1 час над намаленото им работно време.

Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа. При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.

При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа. При промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време /напр. ако някой работник или служител отсъства от работа/ непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това.

Справка:

чл. 136, ал. 4 от Кодекса на труда

чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда

чл. 142, ал. 4 от Кодекса на труда

чл. 152 от Кодекса на труда

чл. 153 от Кодекса на труда

Вижте още:

ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЦИ

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПЕНСИОНИРАМЕ ПО-РАНО?

ТРУДОВ ДОГОВОР СЛЕД ИЗБОРИ

КОГА МОГА ДА СКЛЮЧА ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР?

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ В ТРУДОВИЯ НИ ДОГОВОР

ТРУДОВИТЕ НИ ПРАВА ПО ВРЕМЕ НА ЛОКДАУН

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.