• Трудово право

Мирни средства за разрешаване на колективни трудови спорове

д-р Тодор Капитанов

Вижте кои са мирните средства за разрешаване на колективните трудови спорове.

Pixabay

Мирните форми за разрешаване на конфликтите са:

Преки преговори – в тях участват представители на заинтересованите страни, като основната цел е чрез компромис да се намери  решение. Успехът от преките преговори зависи от много условия – социален климат, доверие, уважение, готовността за встъпване и водене на преговори, от яснотата на заявените позиции и искания.

Помирение – предполага включването на трета страна (помирител) в разрешаването на конфликта, която трябва да убеди и върне спорещите страни към преки, двустранни преговори. Помирителят подсказва решения, убеждава.

Посредничество – също участва трета страна, чиято роля е да намери и предложи на страните решение на конфликта, като ги остави да възприемат компромисното решение.

Арбитраж – тази форма е свързана с участие на трета страна, която е упълномощена да реши конфликта между страните. Успехът на това решение зависи от това до колко то е съобразено с интересите на двете страни.

Арбитражът се прилага в 2 варианта:

•           доброволен – страните в конфликтите сами решават дали конфликтът между тях да се реши чрез арбитраж

•           задължителен – по законодателен ред. У нас според Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), наред с преките преговори, се прилага и арбитражът. Функционира и Национален институт за помирение и арбитраж, който да съдейства за ускоряване на процеса на разрешаване на колективните трудови конфликти.

Вижте още:

ДЪЛЖИ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСКА?

КОЛКО ВРЕМЕ МОЖЕ ДА ОТЛАГАМЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ОТПУСКА?

НЕ МОГАТ ДА НИ ЗАДЪЛЖАТ ДА ПОЛЗВАМЕ ЛИЧЕН АВТОМОБИЛ В РАБОТАТА

МОЖЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА МЕ ТЕСТВА НА ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА?

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ИМА В ДОСИЕТО НИ НА РАБОТА?

РАБОТОДАТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО ДА НИ ГЛОБЯВА

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.