• Осигурително право

  • Трудово право

Може ли да се пенсионираме по-рано?

д-р Тодор Капитанов

Често хората имат желание да упражнят правото си за пенсия, преди да навършат необходимата възраст

pixabay.com

Спрямо закона не бихте могли да придобиете право на пенсия без да имате навършени необходимите възраст и осигурителен стаж и/или да отговаряте на условията за пенсиониране на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

В случай че не сте придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на КСО, не бихте могъл да се пенсионирате, като и нямате право на посоченото в разпоредбите обезщетение.

В закона са предвидени следните възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж:

за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование;

за времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен “доктор”;

– до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред.

Следва да се отбележи, че осигурителният доход за времето, за което е “закупен” осигурителен стаж, не се взема предвид при изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсионера.

В Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва: до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година.

Съгласно Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по този ред може да се изплаща само веднъж.

В Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни заплати. Както е видно, право на обезщетение в увеличен размер имат педагогическите специалисти, заемали длъжност в посочените институции.

Справка:

чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование

по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

Вижте още:

МОГАТ ЛИ ДА НИ ГЛОБЯВАТ, АКО ЗАКЪСНЕЕМ ЗА РАБОТА?

КОЛКО ЛЕВА СА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ?

КОЛКО ЗАПЛАТИ МОГА ДА ПОЛУЧА ПРИ НАПУСКАНЕ?

КОЛКО ВРЕМЕ Е ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА?

КОГА СЕ НАЛАГА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ?

КОГА МОГА ДА ПРЕХВЪРЛЯ ОТПУСКАТА СИ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.