• Трудово право

Място и срокове за изплащане на заплатата

д-р Тодор Капитанов

Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя.

Pixabay

Трудовото възнаграждение се изплаща в предприятието, където се извършва работата.

Трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти доколкото не е уговорено друго.

Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя – на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка.

Вижте още:

ПЛАТЕН ОТПУСК ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ В УНИВЕРСИТЕТ

ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД ПО ВРЕМЕ НА КОМАНДИРОВКА

НЕ МЕ ДОПУСКАТ ДО РАБОТА. КАКВО ДА НАПРАВЯ?

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ОТПУСК БЕЗ СЪГЛАСИЕ НА РАБОТНИКА

ВКЛЮЧВА ЛИ СЕ ОБЕДНАТА ПОЧИВКА В РАБОТНОТО ВРЕМЕ?

ЗАЩИТА ОТ УВОЛНЕНИЕ НА БРЕМЕННИТЕ ПРИ ПРЕКРАТВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.