За нас
  • Актуално

Десетки хиляди питат за своите права в mywork.bg

д-р Тодор Капитанов

Платформата е използвана от български граждани, живеещи в 36 държави по света

Правата, уреждащи 6-те заплати при пенсиониране, трудовите норми през локдаун и задължението да се ваксинираш са темите, които интересуват българите през последните месеци. Това сочи проучване сред потребителите на платформата www.mywork.bg.

Безплатната алтернатива на адвокатските услуги, която дава трудовоправни консултации, през последните месеци привлече над 10 000 посетители.

Цели 26% от тях търсят отговор на въпроса за шестте заплати при пенсиониране. 22% са  търсили колко заплати ще получат при напускане на работа. За трудовите си права по време на локдаун се интересували 14% от потребителите, 11% – от темите за обезщетението при безработица. Една голяма част от гражданите (9%) са търсили отговор на въпроса дали в местоработата им могат да ги задължат да се ваксинират. От всички потребители на платформата 18% са търсили други въпроси, в които се включват тези, свързани с болнични, майчинство, отпуски, заплащане и трудов стаж и др.

Посетителите на платформата са предимно българи, живеещи в страната, но общо платформата е използвана от хора, живеещи в 36 държави по света, като освен България, потребители има най-много от САЩ, Германия, Великобритания и Австрия.

Графика 1: Разпределение на потребителите по възраст

При половото разпределение на потребителите, търсили трудовоправна помощ от платформата www.mywork.bg, жените са с по-голям дял и съставляват 66%, а мъжете съответно са 34%. Това сочи, че жените са по-активната част от населението, която се интересува от своите трудови права, но това може да бъде и разтълкувано, че именно при жените се случват по-чести нарушения и те са принудени да търсят съдействие за решаване на своите въпроси от компетентни източници.

Графика 2: Разпределение на потребителите по пол

Прави впечатление, че използващите възможностите за трудовоправна консултация по възраст се делят на две големи групи, които си оспорват първото място по потребление. Това са групите на възраст между 18 и 35 г. и тези на възраст над 55 години. Съвсем логично е това, че давете възрастови групи задават различни въпроси към платформата, като най-много са свързаните с уволнение или напускане на работа, въпроси за майчинство и обезщетения, а другият водещ въпрос е този за пенсионирането, свързан най-вече с процедурите при пенсиониране, необходимите документи за това и, разбира се, дали и при какви условия могат да бъдат получени шестте заплати при пенсиониране. На всички тези въпроси и други такива питания, хората успяват да си разрешат проблемите благодарение на www.mywork.bg.

Графика 3: Разпределение на потребителите по съдържание на трудовправните консултации

По данни на Главна инспекция по труда за 2020 г. най-много нарушения в България при неспазване на трудовото законодателство са тези, свързани с прилагането на норми за здравословни и безопасни условия на труд на работното място, нарушенията, свързани с неизплащане на заплати или забавяния на такива или нарушения, свързани с работното време, почивките и отпуските, съответно и трудовата експлоатация и неотчитането на извънреден труд. По отношение нарушенията, свързани с трудовите правоотношения, най много такива има в икономически дейности „Търговия на дребно“,  „Ресторантьорство“, „Строителство на сгради“, „Земеделие“ и  „Транспорт“.

Графика 4: Разпределение на потребителите по интерес към конкретни трудовоправни теми

Платформата www.mywork.bg е абсолютно безплатна алтернатива на скъпите юридически консултации. В нея гражданите могат да намерят решения на най-често срещаните проблеми на работещите – от кандидатстването и приемането на работа, през бременност и майчинство, до напускането, пенсионирането или евентуалното уволнение, както и всички възможности за получаване на обезщетения преди и след това. Основната цел е чрез платформата да се увеличи трудовата правна култура на всеки гражданин, като се популяризира правото на достъп до юридическа информация на достъпен език.

Вижте още:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ДА ЗНАЕТЕ ТЕЗИ 6 НЕЩА ОТ ЗАКОНА, АКО РАБОТИТЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

КАК СЕ ОБЖАЛВА БОЛНИЧЕН ЛИСТ?

НАМАЛЯВА ЛИ ЗАПЛАТАТА ПРИ НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ?

ИМАМЕ ПРАВО НА БЕЗПЛАТЕН ОЧЕН ПРЕГЛЕД И АКО РАБОТИМ ОНЛАЙН

ЕТО КОГА СМЕ „КОНТАКТНИ ЛИЦА“ НА КОЛЕГИТЕ НИ С COVID-19

КОЙ КУПУВА ПОСОБИЯТА ЗА БОРБА С COVID-19 НА РАБОТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултирал е водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.