• Актуално

Най-търсеното в MYWORK.BG за м. май 2021 г.

д-р Тодор Капитанов

Последвайте MYWORK във Facebook тук: WWW.FACEBOOK.COM/MYWORK.BG

mywork.bg

Подбрахме НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ТРУДОВОПРАВНИ ТЕМИ В WWW.MYWORK.BGавтоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

ШЕСТ ЗАПЛАТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ. ЕТО УСЛОВИЯТА  

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителяте придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж… (целия текст прочети ТУК)

ИМАТ ЛИ ПРАВО ДА НИ ЗАДЪЛЖАТ ДА ПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИЯ СИ ТЕЛЕФОН КАТО СЛУЖЕБЕН?

Ваше лично право е да откажете да предоставите на разположение личния си телефонен номер за служебни цели, защото няма законово изискване за  подобно задължение за работника или служителя. Задължение на работника е да изпълнява законните нареждания на работодателя, но понякога се злоупотребява с тълкуването на това задължение, защото някои работодатели си позволяват да издават нареждания без те да бъдат в унисон със законовите разпоредби, възползвайки се от властовите взаимоотношения работодател – работник… (целия текст прочети ТУК)

ПРАВОТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА РАБОТНИК ПРИ СМЪРТ

В случай, че лицето към момента на прекратяване на трудовия договор на посоченото основание има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, е предвидено, че след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца… (целия текст прочети ТУК)

МОЖЕ ЛИ ШЕФЪТ ДА ПРЕКРАТИ ОТПУСКАТА НИ?

На първо място прекъсване ползването на платения годишен отпуск може да се извърши, когато през време на ползването на платения годишен отпуск бъде разрешен друг вид платен (например по болничен) или неплатен (например отпуска за гледане на дете) отпуск. Съгласно закона, когато през време на ползването на платения годишен отпуск на работещия бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодателя… (целия текст прочети ТУК)

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПЕНСИОНИРАМЕ ПО-РАНО?

В закона са предвидени следните възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж:

– за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование;

– за времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“;

– до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред.

Следва да се отбележи, че осигурителният доход за времето, за което е “закупен” осигурителен стаж, не се взема предвид при изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсионера… (целия текст прочети ТУК)

ПИШАТ ПРОТИВ ФИРМАТА И МЕН ВЪВ FACEBOOK. КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ?

В такава и подобна ситуация трябва да предприемете сериозни стъпки за да въведете ваша собствена, приемлива за всички нива фирмена политика за използването на социалните мрежи от работниците ви.

Важно е да се отбележи, че в Кодекса на труда няма разпоредби, на база на които да задължите работниците и служителите да правят или да не правят нещо в социалните мрежи, а още по-малко да бъдат санкционирани по някакъв начин за това… (целия текст прочети ТУК)

ЗА ОЩЕ АКТУАЛНА, ПРОВЕРЕНА И ЕКСПЕРТНА ИНФОРМАЦИЯ ПОСЛЕДВАЙТЕ СТРАНИЦАТА НА MYWORK ВЪВ ФЕЙСБУК ТУК: WWW.FACEBOOK.COM/MYWORK.BG

Вижте още:

НА КАКВО РАЗСТОЯНИЕ ОТ РАБОТА СЕ ВОДЯ В КОМАНДИРОВКА?

РАБОТИТЕ В ГОРЕЩИНИТЕ? ЕТО ДО КОЛКО ГРАДУСА Е ПОЗВОЛЕНО.

КАКВО Е НАКАЗАНИЕТО, АКО СИ ТРЪГНА ПО-РАНО ОТ РАБОТА?

КОЛКО ВРЕМЕ НИ СЕ ПОЛАГА ЗА ОБЕДНА ПОЧИВКА?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

МОЖЕ ЛИ ДА НИ НАБЛЮДАВАТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.