• Трудово право

На какво разстояние от работа се водя в командировка?

д-р Тодор Капитанов

Няма изрично посочено минимално разстояние, което задължително следва да бъде преминато.

Pixabay

В практиката има случаи, в които шефове обясняват на свои служители, изпратени да свършат работа в друг град, че разстоянието между въпросните градове не е достатъчно далеч, че да ми се заплащат допълниелно и пари за командировъчни. Дали обаче това е вярно и има ли значение дължината на разстоянието за получаване на командировъчни пари?

Законът казва, че ако работникът или служителят изпълнява служебните си задължения извън населеното място, в което е определено мястото му на работата, следва да му бъдат изплащани командировъчни пари. Няма изрично посочено минимално разстояние, което задължително следва да бъде преминато. Ако например работиш в Ямбол и по работа те изпратят в съседната община Сливен, то следва да бъдеш командирован, въпреки близкото разстояние между двете населени места.

Изпълнението на служебни задачи, извън границите на населеното място, което е определено като място на постоянната работа на работниците и служителите, е командироване по смисъла на Кодекса на труда и Наредбата за командировките в страната.

В трудовия ни договор се посочват данни за страните по него (на работника и работодателя) и в него се определя мястото ни на работа. За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата. При командироване работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени от Министерския съвет:

1. Ha ĸoмaндиpoвaния cлyжитeл, ĸoгaтo ocтaвa дa нoщyвa в мяcтoтo нa ĸoмaндиpoвĸaтa, ce зaплaщaт днeвни пapи в paзмep 20 лв. зa вceĸи дeн oт ĸoмaндиpoвĸaтa .

2. Ha ĸoмaндиpoвaния, ĸoйтo изпълнявa cлyжeбнитe cи зaдължeния пpeз пo-гoлямaтa чacт oт paбoтнoтo вpeмe в дpyгo нaceлeнo мяcтo бeз нoщyвaнe, ce изплaщaт днeвни пapи в paзмep 50 нa cтo oт paзмepa, т.e 10 лв.

Работниците и служителите не се считат командировани, когато извършват постоянната си работа през време на пътуването или изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено в трудовия им договор. А според закона „Територия на населено място“ е селищната територия, обхваната от границите му (строителните му граници), определени с устройствен план, без да се включва землището.

Изчерпателно законът посочва и случаите, в които работещите не се считат за командировани. Това лицата, които:

1. извършват постоянната си работа през време на пътуването – работници от локомотивни и други превозни бригади, шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и др.;

2. изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение;

3. пътуват като пласьори на материали, стоки, продукция и в други случаи по граждански договори без предварително определен маршрут и възнаграждението им се определя в процент върху реализирания приход-оборот.

Справка

чл. 66, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда 

чл. 66, ал. 3 от Кодекса на труда 

чл. 215, ал. 1 от  Кодекса на труда 

чл. 121, ал. 1 от Кодекса на труда 

чл. 6, от Наредбата за командировките в страната

§ 5, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията

Вижте още:

КОЛКО ЛЕВА СА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ?

КОЛКО ЗАПЛАТИ МОГА ДА ПОЛУЧА ПРИ НАПУСКАНЕ?

КОЛКО ВРЕМЕ Е ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА?

КОГА СЕ НАЛАГА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ?

КОГА МОГА ДА ПРЕХВЪРЛЯ ОТПУСКАТА СИ?

ТРЯБВА ЛИ ДА НИ СЪКРАТЯТ, АКО ВЕЧЕ ИМАМЕ ПЕНСИЯ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.