• Трудово право

Необходими промени за насърчаване на заетостта

д-р Тодор Капитанов

Да се подготви нов закон, който да съответства на динамичните промени на трудовата заетост и бързата адаптация на трудовия пазар.

Pixabay

В действащото Народно събрание към настоящия момент се обсъждат предложения за Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).  Целта на проектозакона е усъвършенстване на нормативната уредба относно интегриране в заетост на лицата от групите в неравностойно положение на пазара на труда, прецизиране на разпоредбите на Закона за насърчаване на заетостта и достъпа на търсещите работа лица до посреднически услуги и преобразуване на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО) в административна структура.

Какви са предлаганите промени от депутатите в Народното събрани и как те ще допринесат за усъвършенстването на правната рамка в сферата на насърчаването на заетостта, коментира д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Синдикатите в България при последните три изменения на закона предлага на Министерството на труда и социалната политика да се подготви нов закон, който да съответства на динамичните промени на трудовата заетост и бързата адаптация на трудовия пазар.

Предложените промени ще повишат ефективността и ефикасността на активната политика за заетост и обучение, ще допринесат за по-бърза и устойчива заетост. По-конкретно става въпрос за предложенията, свързани с подобряване условията на труд и заплащане на работещите в Дирекция „Бюро по труда“. Изравняването на заплащането на наетите работници и служители в Агенцията по заетостта и териториалните подразделения е от първостепенните приоритети, тъй като изпълняват еднакви дейности и имат еднакви отговорности. Това само по себе си ще допринесе за предоставяне на по-качествени услуги за заетост, каквото всички потребители на тези административни структури очакват. В тази връзка е необходимо също и регламентиране на правото за предоставяне на парични средства за представително облекло на служителите в Агенция по заетостта и териториалните ѝ поделения по трудово правоотношение, което допълнително ще създаде равнопоставеност в условията на работата.

В промените на законодателството е необходимо и допълнително разширяване обхвата на безработните лица, които могат да бъдат наемани на „зелени“ работни места, за да бъде ускорено и развитието на зеления преход. Ето защо следва да отпаднат ограниченията и да се осигури достъп до „зелени“ работни места на всички безработни лица, а не само на тези с регистрация над 6 месеца.

Категорично следва да бъде постигнато и по-бърза и по-устойчива реализация на пазара на труда на безработните лица в неравностойно положение, като се облекчат и административните процедури и се повиши гъвкавостта на изпълнението им. По този начин ще се постигне и по-ефективно управление на бюджетните средства за реализиране на активната политика на пазара на труда.

Предложенията за предприемане на действия за активиране на неактивни лица на пазара на труда и скъсяване на прехода от безработица към заетост, следва да бъдат подкрепени от всички участници в социалния диалог в работната група към Министерството на труда и социалната политика, както и след това в залата на Народното събрани от депутатите.

Последна по ред, но не и по значение що се отнася до необходимост от променя за насърчаване на заетостта, е преобразуването на създаденото „Държавно предприятие Българо-Германски център за професионално обучение в административна структура, чрез вливане в центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.

Със сигурност, ако се подкрепят и реализират изброените законово промени, ще доведат до повишаване на ефективността и ефикасността на активната политика за заетост и обучение и най-вече ще допринесат за по-бърза и устойчива заетост.

Вижте още:

ИМАМ ЛИ ПРАВО НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО?

РАБОТА НА ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК

ЗАПЛАЩАНЕ НА ВРЕМЕТО НА ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ ПОЧИВКИ НА РАБОТА

НЕ МИ ВНАСЯТ ОСИГУРОВКИТЕ. КАКВО ДА ПРАВЯ?

ПЕНСИОНИРАНЕ В ЧУЖБИНА

ПРОВЕРКА ОТ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПРИ „ХОУМ ОФИС“

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.